แนวคิดของศูนย์

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาที่ใส่ใจในรายละเอียด รวมไปถึงการรักษาและการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูกได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาที่ใส่ใจในรายละเอียด รวมไปถึงการรักษาและการผ่าตัดในโรคที่มีความซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

บริการทางการแพทย์

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูก อย่างครบวงจร อาทิ

การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก

 • การตรวจโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คออักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ กลืนลำบาก โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์
 • การตรวจโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ ติ่งเนื้อโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกคด
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ (Sleep Lab Test)
 • การตรวจสอบภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

 • การตรวจโรคที่เกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ หูตึงเฉียบพลัน การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะ บ้านหมุน โรคที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว
 • การตรวจเนื้องอก หรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
 • การตรวจกล่องเสียงและวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด
 • การส่องกล้องตรวจคอหอย กล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหาร
 • การรักษาอนามัยของเส้นเสียง

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

การผ่าตัดโรคหรือความผิดปกติของหู คอ จมูก

 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลอักเสบ และต่อมอะดีนอยด์
 • การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน ลิ้นไก่ และผนังคอหอยเพื่อแก้ไข ภาวะนอนกรน และการหยุดหายใจขณะหลับ
 • การผ่าตัดมะเร็งช่องคอ ช่องปาก และโพรงจมูก
 • การผ่าตัดหูชั้นกลาง
 • การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery)
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์
 • การผ่าตัดรักษาความผิดปกติของผนังกั้นจมูก (Obstructed Nose Makeover)

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

การรักษาอื่น ๆ

 • การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อรักษาอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล และน้ำมูกไหลลงคอ
 • การฝึกพูด
 • การบริหารเพื่อรักษาอาการเวียนศีรษะ
 • การรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรังด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Volumetric Tissue Reduction: RFVTR)

 

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับหู คอ และจมูก อย่างครบวงจร อาทิ

การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับหู คอ จมูก

 • การตรวจโรคที่เกี่ยวกับหูและการได้ยิน เช่น หูน้ำหนวก ปวดหู หูอื้อ หูตึงเฉียบพลัน การได้ยินบกพร่อง มีเสียงผิดปกติในหู เวียนศีรษะ บ้านหมุน โรคที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัว
 • การตรวจโรคที่เกี่ยวกับช่องปาก ลำคอ และกล่องเสียง เช่น ทอนซิลอักเสบ คออักเสบ ไอเรื้อรัง เสียงแหบ กลืนลำบาก โรคที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์
 • การตรวจโรคที่เกี่ยวกับโพรงจมูก เช่น จมูกอักเสบเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ภูมิแพ้ การได้รับกลิ่นผิดปกติ ติ่งเนื้อโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกคด
 • การตรวจเนื้องอก หรือโรคมะเร็งหู คอ จมูก ทุกชนิด
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ความผิดปกติของการนอนหลับ (Sleep Lab Test)
 • การตรวจสอบภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
 • การตรวจกล่องเสียงและวินิจฉัยความผิดปกติทางการพูด
 • การส่องกล้องตรวจคอหอย กล่องเสียง หลอดลม และหลอดอาหาร
 • การรักษาอนามัยของเส้นเสียง

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

การผ่าตัดโรคหรือความผิดปกติของหู คอ จมูก

 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลอักเสบ และต่อมอะดีนอยด์
 • การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน ลิ้นไก่ และผนังคอหอยเพื่อแก้ไขภาวะนอนกรน และการหยุดหายใจขณะหลับ
 • การผ่าตัดมะเร็งช่องคอ ช่องปาก และโพรงจมูก
 • การผ่าตัดหูชั้นกลาง
 • การผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสด้วยกล้องเอ็นโดสโคป (Endoscopic Sinus Surgery)
 • การผ่าตัดต่อมไทรอยด์
 • การผ่าตัดรักษาความผิดปกติของผนังกั้นจมูก (Obstructed Nose Makeover)

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

 

การรักษาอื่น ๆ

 • การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อรักษาอาการคัดจมูก คัน จาม น้ำมูกไหล และน้ำมูกไหลลงคอ
 • การฝึกพูด
 • การบริหารเพื่อรักษาอาการเวียนศีรษะ
 • การรักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรังด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency Volumetric Tissue Reduction: RFVTR)

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 โซน D
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์หู คอ จมูก