อ. พญ. กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
อ. พญ.กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กวิตา อธิภาส
พญ.กวิตา อธิภาส
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
  09:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก พญ. จีระสุข จงกลวัฒนา
ศ.คลินิก พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:15 - 10:15 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. เจตน์ ลำยองเสถียร
ผศ. นพ.เจตน์ ลำยองเสถียร
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์
ผศ. พญ.ฉันทิชา โชติกวณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:30 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ณัฐสิทธิ์ อุดมศิริ
นพ.ณัฐสิทธิ์ อุดมศิริ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  18:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  12:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  18:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. ธนกฤต หว่านณรงค์
อ. นพ.ธนกฤต หว่านณรงค์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. นพมาศ ขำเปรมศรี
พญ.นพมาศ ขำเปรมศรี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  08:00 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
  08:00 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
  13:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. นรินทร์ รัตนประเสริฐ
อ. นพ.นรินทร์ รัตนประเสริฐ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2