แนวคิดของศูนย์

เจาะลึกการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง ด้วยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจวินิจฉัย และประสบการณ์การผ่าตัด พร้อมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย

มีการวางแผนการรักษาฟื้นฟูแบบองค์รวม ​​​​​​ลดความปวดโดยอุปกรณ์ทางกายภาพ การบริหารร่างกาย รวมถึงเทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัด

มีการวางแผนจำหน่าย เพื่อการดูแลต่อเนื่อง มีระบบให้คำปรึกษาโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

ให้บริการครบวงจร ทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทที่มีความซับซ้อนในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ

ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน มีการติดตามผลการรักษาร่วมกับการรักษาด้วยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Clinical Care Program Certification-Total Knee Replacement Program (CCPC TKR) มั่นใจในความปลอดภัย

เจาะลึกการดูแลรักษาโรคเฉพาะทาง ด้วยทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจวินิจฉัย และประสบการณ์การผ่าตัด พร้อมเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย

มีการวางแผนการรักษาฟื้นฟูแบบองค์รวม ลดความปวดโดยอุปกรณ์ทางกายภาพ การบริหารร่างกาย รวมถึงเทคนิควิธีการทางกายภาพบำบัด

มีการวางแผนจำหน่าย เพื่อการดูแลต่อเนื่อง มีระบบให้คำปรึกษาโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้ป่วยและญาติ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม

ให้บริการครบวงจร ทั้งการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทที่มีความซับซ้อนในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ

ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน มีการติดตามผลการรักษาร่วมกับการรักษาด้วยวิธีทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยเจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม Clinical Care Program Certification-Total Knee Replacement Program (CCPC TKR) มั่นใจในความปลอดภัย

บริการทางการแพทย์

 

 • การบาดเจ็บจากการกีฬา
 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
 • ศัลยกรรมเส้นประสาททั่วไป
 • โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติ ของการทำงานของเซลล์กระดูก รวมถึงภาวะกระดูกพรุน

 

 

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

1. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างครบวงจร ผ่าตัดจัดแนวกระดูกหรือเปลี่ยนข้อเทียมเพื่อรักษาโรคข้อเข่า ข้อสะโพกและความผิดรูปของขา

2. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคทางเท้าและข้อเท้า
ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติ ความผิดรูปของเท้า ข้อเท้า โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางออร์โธปิดิกส์ และ เทคโนโลยีการรักษา อย่างครบวงจร

3. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคทางมือและจุลยศัลยกรรม
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาความผิดปกติ ที่เกี่ยวกับมือและข้อมือ รวมถึงความผิดปกติ เกี่ยวกับเส้นประสาทและการต่อกระดูกแขนที่ขาด

4. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกเมตาบอลิก
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์ ที่ผิดปกติไป เช่น โรคกระดูกพรุนหรือโรคที่มีการสร้างกระดูกผิดปกติ

5. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคเนื้องอกและมะเร็งกระดูก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาโรคเนื้องอกมะเร็ง ของกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวกัน

6. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติ ความผิดรูป กระดูกแขนในเด็ก รวมทั้งให้การรักษา โรคกระดูกหักข้อเคลื่อน ในเด็กที่เกิดจากอุบัติเหตุ

7. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาโรคความผิดปกติ ของกระดูกสันหลังในเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งโรคกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุ

8. เวชศาสตร์การกีฬา
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ ดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา

9. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกข้อเคลื่อนที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 

 

 • การบาดเจ็บจากการกีฬา
 • ศัลยกรรมอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
 • ศัลยกรรมเส้นประสาททั่วไป
 • โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติ ของการทำงานของเซลล์กระดูก รวมถึงภาวะกระดูกพรุน

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

1. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างครบวงจร ผ่าตัดจัดแนวกระดูกหรือเปลี่ยนข้อเทียมเพื่อรักษาโรคข้อเข่า ข้อสะโพกและความผิดรูปของขา

2. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคทางเท้าและข้อเท้า
ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติ ความผิดรูปของเท้า ข้อเท้า โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางออร์โธปิดิกส์ และ เทคโนโลยีการรักษา อย่างครบวงจร

3. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคทางมือและจุลยศัลยกรรม
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาความผิดปกติ ที่เกี่ยวกับมือและข้อมือ รวมถึงความผิดปกติ เกี่ยวกับเส้นประสาทและการต่อกระดูกแขนที่ขาด

4. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกเมตาบอลิก
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์ ที่ผิดปกติไป เช่น โรคกระดูกพรุนหรือโรคที่มีการสร้างกระดูกผิดปกติ

5. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคเนื้องอกและมะเร็งกระดูก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาโรคเนื้องอกมะเร็ง ของกระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวกัน

6. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาความผิดปกติ ความผิดรูป กระดูกแขนในเด็ก รวมทั้งให้การรักษา โรคกระดูกหักข้อเคลื่อน ในเด็กที่เกิดจากอุบัติเหตุ

7. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ รักษาโรคความผิดปกติ ของกระดูกสันหลังในเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งโรคกระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุ

8. เวชศาสตร์การกีฬา
ให้บริการตรวจวินิจฉัย และ ดูแลรักษาผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บ จากการเล่นกีฬา

9. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกข้อเคลื่อนที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00 – 21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 โซน A
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1