รศ. นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
รศ. นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
  12:00 - 12:30 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • พุธ
  16:30 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
รศ. นพ.จตุพร โชติกวณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  12:45 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  16:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  12:45 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
รศ. นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
  09:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
ผศ. พญ.จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ชลเวช ชวศิริ
ศ.คลินิก นพ.ชลเวช ชวศิริ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ดิเรก ตันติเกตุ
รศ. นพ.ดิเรก ตันติเกตุ
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ต่อพล วัฒนา
ผศ. นพ.ต่อพล วัฒนา
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ทศ หาญรุ่งโรจน์
รศ. นพ.ทศ หาญรุ่งโรจน์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  10:30 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2