รศ.นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
รศ.นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
ศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
รศ.นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  12:20 - 16:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 16:30 น.
 • เสาร์
  12:30 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
รศ.นพ. จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
ผศ.พญ. จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:30 - 12:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ชลเวช ชวศิริ
ศ.คลินิก นพ. ชลเวช ชวศิริ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 18:30 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ดิเรก ตันติเกตุ
ผศ.นพ. ดิเรก ตันติเกตุ
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ต่อพล วัฒนา
ผศ.นพ. ต่อพล วัฒนา
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 3
 • เสาร์
  17:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ทศ หาญรุ่งโรจน์
รศ.นพ. ทศ หาญรุ่งโรจน์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2