แนวคิดของศูนย์

  

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาที่มีความรู้ความชำนาญในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ มีการประเมินคัดกรองอาการในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาที่มีความรู้ความชำนาญในการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ มีการประเมินคัดกรองอาการในขั้นตอนการตรวจวินิจฉัย พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

บริการทางการแพทย์

  

 

การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ได้แก่

 • การตรวจวัดความแรงของปัสสาวะ (Uroflowmetry)
 • การตรวจยูโรพลศาสตร์ร่วมวีดิทัศน์ (Video-urodynamics)
 • การตรวจไตด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Renal Ultrasound)
 • การตรวจกระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Bladder Ultrasound)
 • การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ผ่านทวารหนัก (Transrectal Ultrasound: TRUS) 
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy/Flexible Cystoscopy)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อตัดชิ้นเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Biopsy Bladder)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อจี้ห้ามเลือดในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Cauterization)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อใส่สายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Insertion)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อเปลี่ยน/ถอดสายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Changing/Removal)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไตผ่านทางกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ (Retrograde Pyelography)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไต (Antegrade Pyelography)

การทำหัตถการ ได้แก่

 • การขยายท่อปัสสาวะ (Urethral Dilation)
 • การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Irrigation)
 • การใส่ยาเคมีบำบัด/วัคซีน BCG ในกระเพาะปัสสาวะ (Intravesical Chemo/Immunotherapy)
 • การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยใช้อัลตร้าซาวน์ (Transrectal Ultrasoud Guided Biopsy of Prostate Gland : TRUSbx)
 • การใส่สายสวนคาปัสสาวะ (Indwelling Catheterization or Retained Catheterizations)
 • การเปลี่ยน/ถอนสายสวนคาปัสสาวะ (Change/Remove Indwelling Catheterization)
 • การเปลี่ยนสายระบายปัสสาวะจากไตและท่อไต (Change Nephrostomy/Ureterostomy)
 • การขบนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะ (Cystolithotripsy)
 • การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ (Circumcision)
 • การทำหมันชาย (Vasectomy)
 • การตัดลูกอัณฑะ (Orchiectomy)
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ (Tissue Biopsy)

การตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ ได้แก่

 • การตรวจวัดความแรงของปัสสาวะ (Uroflowmetry)
 • การตรวจยูโรพลศาสตร์ร่วมวีดิทัศน์ (Video-urodynamics)
 • การตรวจไตด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Renal Ultrasound)
 • การตรวจกระเพาะปัสสาวะด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ (Bladder Ultrasound)
 • การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ผ่านทวารหนัก (Transrectal Ultrasound: TRUS) 
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy/Flexible Cystoscopy)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อตัดชิ้นเนื้อกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Biopsy Bladder)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อจี้ห้ามเลือดในกระเพาะปัสสาวะ (Cystoscopy with Cauterization)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อใส่สายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Insertion)
 • การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะเพื่อเปลี่ยน/ถอดสายระบายปัสสาวะในท่อไต (Cystoscopy for Double J Stent Changing/Removal)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไตผ่านทางกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ (Retrograde Pyelography)
 • การฉีดสารทึบรังสีในกรวยไต (Antegrade Pyelography)

การทำหัตถการ ได้แก่

 • การขยายท่อปัสสาวะ (Urethral Dilation)
 • การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Irrigation)
 • การใส่ยาเคมีบำบัด/วัคซีน BCG ในกระเพาะปัสสาวะ (Intravesical Chemo/Immunotherapy)
 • การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยใช้อัลตร้าซาวน์ (Transrectal Ultrasoud Guided Biopsy of Prostate Gland : TRUSbx)
 • การใส่สายสวนคาปัสสาวะ (Indwelling Catheterization or Retained Catheterizations)
 • การเปลี่ยน/ถอนสายสวนคาปัสสาวะ (Change/Remove Indwelling Catheterization)
 • การเปลี่ยนสายระบายปัสสาวะจากไตและท่อไต (Change Nephrostomy/Ureterostomy)
 • การขบนิ่วที่กระเพาะปัสสาวะ (Cystolithotripsy)
 • การขลิบหนังหุ้มปลายองคชาติ (Circumcision)
 • การทำหมันชาย (Vasectomy)
 • การตัดลูกอัณฑะ (Orchiectomy)
 • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจ (Tissue Biopsy)
business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-19:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน A
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474