แนวคิดของศูนย์

ให้ความสำคัญในการดูแลและป้องกันปัญหาทางนรีเวช ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรีโดยเฉพาะ โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการรักษา และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ด้วยบริการที่อบอุ่นและจริงใจทั้งก่อนและหลังการรักษา  เพราะเราใส่ใจในสุขภาพและตระหนักถึงความแตกต่างของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย

​​​​​​

ให้ความสำคัญในการดูแลและป้องกันปัญหาทางนรีเวช ไปจนถึงการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรีโดยเฉพาะ โดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพในการรักษา และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ด้วยบริการที่อบอุ่นและจริงใจทั้งก่อนและหลังการรักษา  เพราะเราใส่ใจในสุขภาพและตระหนักถึงความแตกต่างของผู้หญิงในแต่ละช่วงวัย

บริการทางการแพทย์

การตรวจทางนรีเวชทั่วไป (Gynecological Check-up services)

 • การตรวจภายใน
  - ภาวะตกขาวผิดปกติ (Abnormal vaginal discharge)
  - ประจำเดือนผิดปกติ (Abnormal Menstruation)
  - ปวดท้องน้อย (Pelvic pain)
  - ปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear test)
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA)
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้อง (Transabdominal Ultrasound)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound)
 • การตรวจรอยโรคในโพรงมดลูก ด้วยการฉีดน้ำเกลือผ่านสายยางเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound with Saline Infusion Sonohysterography)
 • การตัดติ่งเนื้อที่ปากมดลูก (Twisted / Polypectomy)
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อภายในโพรงมดลูก (Endometrial sampling)
 • การตรวจและรักษาเนื้องอกมดลูกและรังไข่โดยการผ่าตัด
  - การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง (Abdominal surgery)
  - การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery)
 • การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
 • การส่งตรวจเอ็กซเรย์โพรงมดลูก (Hysterosalpingography)
 • การผ่าตัดทำหมันผ่านกล้อง (Laparoscopic Tubal Sterilization)
 • การผ่าตัดแก้หมัน (Tuboplasty)
 • การรักษาผู้ป่วยโรคเพศสัมพันธ์สตรี (Sexual transmissted disease)
 • ให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก (Infertility)
 • ภาวะวัยทอง (Menopausal disorder)
 • ประจำเดือนผิดปกติ (Abnormal menstruation)
 • ปวดประจำเดือน (Dysmenorrhea)
 • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง (Chronic Pelvic Pain)
 • การส่งตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone density)
 • การส่งตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram/Ultrasound)

การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะทางนรีเวช

 • การตรวจและรักษาอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Pelvic Organ Prolapse) โดยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดและเย็บผนังช่องคลอด (Vaginal hysterectomy and AP repair) 
 • การตรวจรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ด (Stress Urinary Incontinence) โดยการผ่าตัด
 • การรักษาภาวะกลุ่มอาการผิดปกติบริเวณกระเพาะปัสสาวะ 
  (Painful Bladder Syndrome) 

มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยใช้กล้องขยาย (Colposcopy)
 • การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Cervical Biopsy)

การคุมกำเนิดวางแผนครอบครัว

 • การกินยาคุมกำเนิด (Oral Contraceptive Pill)
 • การฉีดยาคุมกำเนิด (Contraceptive Injection)
 • การใส่ห่วงคุมกำเนิด (Intrauterine Device)
 • การฝังยาคุมกำเนิด (Contraceptive implant)

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจพร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) 4 ห้อง
 • ห้องตรวจโดยใช้กล้องขยาย (Colposcope) 1 ห้อง
 • ห้องให้การรักษาและทำหัตถการ 1 ห้อง
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและซักประวัติ 1 ห้อง

การตรวจทางนรีเวชทั่วไป (Gynecological Check-up services)

 • การตรวจภายใน
  - ภาวะตกขาวผิดปกติ (Abnormal vaginal discharge)
  - ประจำเดือนผิดปกติ (Abnormal Menstruation)
  - ปวดท้องน้อย (Pelvic pain)
  - ปวดท้องประจำเดือน (Dysmenorrhea)
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear test)
 • การตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA)
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางหน้าท้อง (Transabdominal Ultrasound)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound)
  - ตรวจอัลตร้าซาวด์ทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound)
 • การตรวจรอยโรคในโพรงมดลูก ด้วยการฉีดน้ำเกลือผ่านสายยางเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound with Saline Infusion Sonohysterography)
 • การตัดติ่งเนื้อที่ปากมดลูก (Twisted / Polypectomy)
 • การเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อภายในโพรงมดลูก (Endometrial sampling)
 • การตรวจและรักษาเนื้องอกมดลูกและรังไข่โดยการผ่าตัด
  - การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง (Abdominal surgery)
  - การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery)
 • การส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscopy)
 • การส่งตรวจเอ็กซเรย์โพรงมดลูก (Hysterosalpingography)
 • การผ่าตัดทำหมันผ่านกล้อง (Laparoscopic Tubal Sterilization)
 • การผ่าตัดแก้หมัน (Tuboplasty)
 • การรักษาผู้ป่วยโรคเพศสัมพันธ์สตรี (Sexual transmissted disease)
 • ให้คำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก (Infertility)
 • ภาวะวัยทอง (Menopausal disorder)
 • ประจำเดือนผิดปกติ (Abnormal menstruation)
 • ปวดประจำเดือน (Dysmenorrhea)
 • ปวดท้องน้อยเรื้อรัง (Chronic Pelvic Pain)
 • การส่งตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone density)
 • การส่งตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram/Ultrasound)

การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะทางนรีเวช

 • การตรวจและรักษาอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (Pelvic Organ Prolapse) โดยการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดและเย็บผนังช่องคลอด (Vaginal hysterectomy and AP repair) 
 • การตรวจรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ด (Stress Urinary Incontinence) โดยการผ่าตัด
 • การรักษาภาวะกลุ่มอาการผิดปกติบริเวณกระเพาะปัสสาวะ (Painful Bladder Syndrome) 

มะเร็งระบบสืบพันธุ์สตรี

 • การตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยใช้กล้องขยาย (Colposcopy)
 • การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Cervical Biopsy)

การคุมกำเนิดวางแผนครอบครัว

 • การกินยาคุมกำเนิด (Oral Contraceptive Pill)
 • การฉีดยาคุมกำเนิด (Contraceptive Injection)
 • การใส่ห่วงคุมกำเนิด (Intrauterine Device)
 • การฝังยาคุมกำเนิด (Contraceptive implant)

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจพร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) 4 ห้อง
 • ห้องตรวจโดยใช้กล้องขยาย (Colposcope) 1 ห้อง
 • ห้องให้การรักษาและทำหัตถการ 1 ห้อง
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและซักประวัติ 1 ห้อง

 

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 โซน E
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์นรีเวช