รศ. พญ. กติกา นวพันธุ์
รศ. พญ.กติกา นวพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. กรกฎ ศิริมัย
รศ. นพ.กรกฎ ศิริมัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  14:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
รศ. พญ.เจนจิต ฉายะจินดา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ณิชมน ภาคย์ภิญโญ
ผศ. พญ.ณิชมน ภาคย์ภิญโญ
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
รศ. นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 10:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ธนาภา เรขาวศิน พินนิงตัน
อ. พญ.ธนาภา เรขาวศิน พินนิงตัน
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
รศ. พญ.ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. นลินี พาณิชยวัฎ
ผศ. พญ.นลินี พาณิชยวัฎ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. นิดา จารีมิตร
ผศ. พญ.นิดา จารีมิตร
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2