ผศ.พญ. กติกา นวพันธุ์
ผศ.พญ. กติกา นวพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. กรกฎ ศิริมัย
รศ.นพ. กรกฎ ศิริมัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
รศ.พญ. เจนจิต ฉายะจินดา
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
รศ.นพ. ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
รศ.พญ. ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  12:30 - 15:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. นิดา จารีมิตร
ผศ.พญ. นิดา จารีมิตร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย
รศ.พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  10:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค
ผศ.นพ. บุญเลิศ วิริยะภาค
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:30 น.
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล
อ.พญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2