กิจกรรมงานครบรอบ 11 ปี SiPH ดูแลกันทุกช่วงวัย

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จัดงาน “ดูแลกันทุกช่วงวัย” เนื่องในวันครบรอบ 11 ปี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมฟังพระสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

 

     นอกจากนี้ บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น2 ยังได้จัด Education Zone ให้ความรู้เรื่องโรคในแต่ละช่วงวัย พร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมแจกไลน์สติ๊กเกอร์ของโรงพยาบาล เกมหมุนวงล้อ ฟังเพลงจากทีม SiPH Got Talented

     

     SiPHจัดงานต่อเนื่องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “โรคใกล้ตัวที่ควรระวัง” โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ตา ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และศูนย์หัวใจ มาบรรยายพร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร มาให้ความรู้พร้อมกิจกรรม workshop มากมาย

     

     SiPHจัดงานปิดท้ายด้วยวันที่ 28 เมษายน 2566 ร่วมกับศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช เปิดรับบริจาคโลหิต สำหรับบุคลากรSiPH ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ณ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 พร้อมทั้งฟังดนตรีจากวง Trio Band ตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น.

 

SiPH ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาตลอดระยะเวลา 11 ปี และยังเป็นส่วนหนึ่งของ "ผู้รับ" และ "ผู้ให้" ในเวลาเดียวกัน

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์จัดงาน “ดูแลกันทุกช่วงวัย” เนื่องในวันครบรอบ 11 ปี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดงาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ร่วมฟังพระสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล

 

     นอกจากนี้ บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น2 ยังได้จัด Education Zone ให้ความรู้เรื่องโรคในแต่ละช่วงวัย พร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมแจกไลน์สติ๊กเกอร์ของโรงพยาบาล เกมหมุนวงล้อ ฟังเพลงจากทีม SiPH Got Talented

     

     SiPHจัดงานต่อเนื่องเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “โรคใกล้ตัวที่ควรระวัง” โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ตา ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และศูนย์หัวใจ มาบรรยายพร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพ อาทิ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการและนักกำหนดอาหาร มาให้ความรู้พร้อมกิจกรรม workshop มากมาย

     

     SiPHจัดงานปิดท้ายด้วยวันที่ 28 เมษายน 2566 ร่วมกับศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช เปิดรับบริจาคโลหิต สำหรับบุคลากรSiPH ญาติผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ณ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 พร้อมทั้งฟังดนตรีจากวง Trio Band ตั้งแต่เวลา 9:30-15:00 น.

 

SiPH ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมาตลอดระยะเวลา 11 ปี และยังเป็นส่วนหนึ่งของ "ผู้รับ" และ "ผู้ให้" ในเวลาเดียวกัน


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง