งาน Patient Safety United Week 2018 มหกรรมคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย

    โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “Patient Safety United Week 2018 มหกรรมคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย" นำโดย อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร SiPH เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน JCI

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย International Patient Safety Goals (IPSG 1-6) มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

 • บูธกิจกรรม IPSG.1: การระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง Identify Patient Correctly
 • บูธกิจกรรม IPSG.2: การรับคำสั่งการรักษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Improve Effective Communication
 • บูธกิจกรรม IPSG.3: การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง Improve the Safety of High-Alert Medications
 • บูธกิจกรรม IPSG.4: การผ่าตัดให้ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน Ensure Correct-Site, Correct-Procedure, Correct-Patient Surgery
 • บูธกิจกรรม IPSG.5: การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อด้วยการล้างมือ Reduce the Risk of Health Care Associated Infections
 • บูธกิจกรรม IPSG.6: การลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้ม Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls

 

    มาตรฐาน IPSG ทั้ง 6 มีความสำคัญต่อผู้ป่วย อาทิเช่น การระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ในแต่ละจุดบริการจะมีการสอบถามข้อมูล ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอาการของโรค เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกคน ถูกโรค และ การล้างมือที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมสอนการล้างมือ และเทคนิคการจำ 6 วิธีแบบง่ายๆ

 

 

    นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ โดย รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย นพ.พรชัย งามธนวัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ และคุณอดิศรา สุวพิศ ผู้จัดการส่วนศูนย์มะเร็ง เกี่ยวกับ การลดความเสี่ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการพลัดตกหกล้ม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-25 พ.ค. 61 ณ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก

    โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน “Patient Safety United Week 2018 มหกรรมคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย" นำโดย อ.นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากร SiPH เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นในเรื่องการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน JCI

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย International Patient Safety Goals (IPSG 1-6) มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 

 • บูธกิจกรรม IPSG.1: การระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง Identify Patient Correctly
 • บูธกิจกรรม IPSG.2: การรับคำสั่งการรักษาและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Improve Effective Communication
 • บูธกิจกรรม IPSG.3: การเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง Improve the Safety of High-Alert Medications
 • บูธกิจกรรม IPSG.4: การผ่าตัดให้ถูกตำแหน่ง ถูกหัตถการ ถูกคน Ensure Correct-Site, Correct-Procedure, Correct-Patient Surgery
 • บูธกิจกรรม IPSG.5: การลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อด้วยการล้างมือ Reduce the Risk of Health Care Associated Infections
 • บูธกิจกรรม IPSG.6: การลดความเสี่ยงจากการพลัดตกหกล้ม Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls

 

    มาตรฐาน IPSG ทั้ง 6 มีความสำคัญต่อผู้ป่วย อาทิเช่น การระบุตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ในแต่ละจุดบริการจะมีการสอบถามข้อมูล ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และอาการของโรค เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้อง ถูกคน ถูกโรค และ การล้างมือที่ถูกต้อง โดยมีกิจกรรมสอนการล้างมือ และเทคนิคการจำ 6 วิธีแบบง่ายๆ

 

 

    นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ โดย รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย นพ.พรชัย งามธนวัฒน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ และคุณอดิศรา สุวพิศ ผู้จัดการส่วนศูนย์มะเร็ง เกี่ยวกับ การลดความเสี่ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการพลัดตกหกล้ม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยสูงสุด โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-25 พ.ค. 61 ณ โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นจำนวนมาก


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง