รศ.นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล
รศ.นพ. บุญชู พงศ์ธนากุล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
ศ.คลินิก นพ. ประพันธ์ อ่านเปรื่อง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ปราการ ตอวิเชียร
อ.นพ. ปราการ ตอวิเชียร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ปารวี พรตตะเสน
พญ. ปารวี พรตตะเสน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 20:00 น.
 • พุธ
  12:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  07:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  10:00 - 15:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 15:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. พรทิพย์ ปัญจสมานวงศ์
พญ. พรทิพย์ ปัญจสมานวงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 14:00 น.
 • พุธ
  14:00 - 19:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 17:00 น.
  18:00 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์
อ.พญ. พรรณทิพา เจือณรงค์ฤทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  10:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. พัฏ โรจน์มหามงคล
อ.พญ. พัฏ โรจน์มหามงคล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. พิมล วงศ์ศิริเดช
รศ.พญ. พิมล วงศ์ศิริเดช
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. รัตนาวลัย นิติยารมย์
ผศ.พญ. รัตนาวลัย นิติยารมย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 15:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์