กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กระดูกหัก #โรคกระดูกพรุน #โรคกระดูก #โรควัยชรา #ป้องกันกระดูกพรุน #วิธีรักษาโรคกระดูกพรุน #ตรวจโรคกระดูกพรุน #กระดูกพรุน อาการ #กระดูกพรุน กินอะไรดี #Osteoporosis

กระดูกพรุนเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในกลุ่มของคนปกติซึ่งบ่งบอกว่าตนเองกำลังย่างเข้าสู่วัยชรา ผู้ป่วยบางรายไม่ทราบว่าตนเองมีภาวะดังกล่าว จนกระทั่งเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือกระดูกบางส่วนมีการทรุดหัก ซึ่งภาวะที่พบกระดูกหักนั้นเป็นการตระหนักได้ว่า กระดูกไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้ซ่อมแซมและไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพในระยะเวลาอันควร จนทำให้กระดูกขาดความแข็งแรงและไม่สามารถทนแรงกระแทกได้ แม้ว่าจะเป็นการล้มเพียงเบาๆ หรือสะดุดก็อาจทำให้กระดูกหักหรือหักป่นจนยากที่จะซ่อมแซม 

ป้องกันกระดูกพรุนในวัยทองได้อย่างไร?

  1. การออกกำลังกายที่สมวัย การบริหารฝึกการทรงตัวที่พอเหมาะ
  2. การสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม
  3. การหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมคาเฟอีน และแอลกอฮอล์

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กระดูกหัก #โรคกระดูกพรุน #โรคกระดูก #โรควัยชรา #ป้องกันกระดูกพรุน #วิธีรักษาโรคกระดูกพรุน #ตรวจโรคกระดูกพรุน #กระดูกพรุน อาการ #กระดูกพรุน กินอะไรดี

วิธีการรักษา

ปัจจุบันมีการรักษาโรคกระดูกพรุนด้วยยาและฮอร์โมน ซึ่งใช้สำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเท่านั้น ทั้งในโรคกระดูกพรุนปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยที่การรักษาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

ข้อปฏิบัติหากสงสัยว่าเป็นโรคกระดูกพรุน

หากท่านมีความสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและในบางกรณีอาจต้องมีการวัดมวลกระดูกรวมทั้งการตรวจโลหิต เพื่อวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนอันเป็นเหตุให้เกิดการละลายของกระดูกเร็วก่อนวันอันควร รวมทั้งการตรวจพิเศษบางประเภท เพื่อช่วยในการหาความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนทุติยภูมิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กระดูกหัก #โรคกระดูกพรุน #โรคกระดูก #โรควัยชรา #ป้องกันกระดูกพรุน #วิธีรักษาโรคกระดูกพรุน #ตรวจโรคกระดูกพรุน #กระดูกพรุน อาการ #กระดูกพรุน กินอะไรดี #Osteoporosis

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #หมอนรองกระดูกเสื่อม เกิดจาก #หมอนรองกระดูกเสื่อมจะเกิดผลอย่างไร #หมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาท #หมอนรองกระดูกเสื่อม คอ #หมอนรองกระดูกเสื่อม ยา #หมอนรองกระดูกเสื่อม #Degenerative Disc
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์ #ผ่าตัดเข่าเสื่อม #การผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม #ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อมที่ไหนดี #ผ่าตัดข้อสะโพกเสื่อม #รักษาข้อเสื่อม #รักษาข้อเข่าเสื่อมที่ไหนดี #รักษาข้อ เข่าเสื่อม วิธี ใหม่ #วิธีรักษาข้อสะโพกเสื่อม
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคข้อเข่าเสื่อม #ข้อเข้าเสื่อม #ข้อเสื่อม #ผ่าตัดข้อเข่า #เตรียมตัวผ่าตัด #การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ #การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม #เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ที่ไหนดี #Total Knee Replacement
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กระดูกยุบตัว #กระดูกสันหลังเสื่อม #กระดูกสันหลังยุบ #กระดูกพรุน #กระดูกสันหลังยุบตัว #ภาวะกระดูกสันหลังยุบตัว #กระดูกสันหลังยุบตัวในผู้สูงอายุ #ปวดร้าวลงขา #ล้มก้นกระแทก #รักษากระดูกสันหลังยุบตัว