อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

ไขมันอิ่มตัวคืออะไร

    ไขมันอิ่มตัวประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นอะตอมคาร์บอนและจับกันแบบอิ่มตัวกับอะตอมไฮโดรเจน สังเกตได้ว่าไขมันอิ่มตัวจะมีลักษณะเป็นของแข็งเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมักมาคู่กับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไขมันตัวร้าย (LDL-cholesterol) ในเลือดสูงขึ้น ซึ่งระดับคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

    ไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่พบในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนื้อวัวติดมัน เนื้อแกะ เนื้อหมู (รวมถึงเบคอนและแฮม) เนื้อไก่ที่มีหนัง ไขมันวัว (tallow) น้ำมันหมู ครีม เนย ชีส และผลิตภัณฑ์จากนมไขมันเต็มส่วน หรือพร่องมันเนย (ร้อยละ 2) อาหารเหล่านี้นอกจากจะมีไขมันอิ่มตัวแล้วยังมีคอเลสเตอรอลร่วมด้วย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารทอดยังประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัวสูง เนื่องจากกระบวนการผลิตย่อมมีวัตถุดิบที่มีไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชจะไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ไขมันจากพืชบางชนิดก็ถือเป็นไขมันอิ่มตัว เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มเคอร์เนล (palm kernel oil) และน้ำมันมะพร้าว

ตัวอย่างอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

Chocolate sundae (333 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

วานิลลาเชค (360 มิลลิกรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

T-Bone steak (347 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ข้าวเหนียวมะม่วง (300 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ข้าวขาหมู (250 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ซุปครีมเห็ด (346 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ชีสเบอร์เกอร์ (329 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

พิซซ่า (400 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ (320 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ฮันนี่โทสต์ (685 กรัม)

 

    สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association) แนะนำให้จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวที่รับประทานให้น้อยกว่าร้อยละ 7 ของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน เช่น ผู้ที่ต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน สามารถรับประทานไขมันอิ่มตัวได้ไม่เกิน 140 กิโลแคลอรี่ต่อวัน หรือประมาณ 16 กรัมของไขมันอิ่มตัว

ปริมาณคอเลสเตอรอลที่แนะนำต่อวัน

  • คนปกติควรทานคอเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทานคอเลสเตอรอลไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน

ทางเลือกในการทดแทนไขมันอิ่มตัวในอาหารที่รับประทาน

    ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่ง (Monounsaturated fats) และ/หรือไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (Polyunsaturated fats) แทนไขมันอิ่มตัว ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ทำจากพืช ถั่วต่างๆ และเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ปลาชนิดต่างๆ เน้นการปรุงประกอบอาหารแบบต้ม อบ นึ่ง ตุ๋น ยำ แทนการใช้น้ำมัน หากจำเป็นต้องใช้น้ำมันควรลดปริมาณให้น้อยลงหรือเลี่ยงการใช้น้ำมันจากพืชเขตร้อน เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวในการบริโภคได้

 ชมคลิป "เรื่องกิน เรื่องใหญ่" โดย ผศ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ได้ที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

ไขมันอิ่มตัวคืออะไร

    ไขมันอิ่มตัวประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นอะตอมคาร์บอนและจับกันแบบอิ่มตัวกับอะตอมไฮโดรเจน สังเกตได้ว่าไขมันอิ่มตัวจะมีลักษณะเป็นของแข็งเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงมักมาคู่กับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เมื่อรับประทานเข้าไปจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไขมันตัวร้าย (LDL-cholesterol) ในเลือดสูงขึ้น ซึ่งระดับคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

    ไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่พบในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม เช่น เนื้อวัวติดมัน เนื้อแกะ เนื้อหมู (รวมถึงเบคอนและแฮม) เนื้อไก่ที่มีหนัง ไขมันวัว (tallow) น้ำมันหมู ครีม เนย ชีส และผลิตภัณฑ์จากนมไขมันเต็มส่วน หรือพร่องมันเนย (ร้อยละ 2) อาหารเหล่านี้นอกจากจะมีไขมันอิ่มตัวแล้วยังมีคอเลสเตอรอลร่วมด้วย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารทอดยังประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัวสูง เนื่องจากกระบวนการผลิตย่อมมีวัตถุดิบที่มีไขมันอิ่มตัวเป็นองค์ประกอบ ถึงแม้ว่าพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชจะไม่มีคอเลสเตอรอล แต่ไขมันจากพืชบางชนิดก็ถือเป็นไขมันอิ่มตัว เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มเคอร์เนล (palm kernel oil) และน้ำมันมะพร้าว

ตัวอย่างอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

Chocolate sundae (333 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

วานิลลาเชค (360 มิลลิกรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

T-Bone steak (347 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ข้าวเหนียวมะม่วง (300 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ข้าวขาหมู (250 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ซุปครีมเห็ด (346 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ชีสเบอร์เกอร์ (329 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

พิซซ่า (400 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ (320 กรัม)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การออกกำลังกายพิชิตข้อเสื่อม #การฝึกการทรงตัว #การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว #ท่าออกกำลังกาย #ป้องกันข้อเสื่อม #โรคข้อเสื่อม #การบริหารข้อ #การฝึกกล้ามเนื้อ

ฮันนี่โทสต์ (685 กรัม)

 

    สมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกา (The American Heart Association) แนะนำให้จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวที่รับประทานให้น้อยกว่าร้อยละ 7 ของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน เช่น ผู้ที่ต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวัน สามารถรับประทานไขมันอิ่มตัวได้ไม่เกิน 140 กิโลแคลอรี่ต่อวัน หรือประมาณ 16 กรัมของไขมันอิ่มตัว

ปริมาณคอเลสเตอรอลที่แนะนำต่อวัน

  • คนปกติควรทานคอเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรทานคอเลสเตอรอลไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อวัน

ทางเลือกในการทดแทนไขมันอิ่มตัวในอาหารที่รับประทาน

    ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่ง (Monounsaturated fats) และ/หรือไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (Polyunsaturated fats) แทนไขมันอิ่มตัว ได้แก่ การรับประทานอาหารที่ทำจากพืช ถั่วต่างๆ และเนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น ปลาชนิดต่างๆ เน้นการปรุงประกอบอาหารแบบต้ม อบ นึ่ง ตุ๋น ยำ แทนการใช้น้ำมัน หากจำเป็นต้องใช้น้ำมันควรลดปริมาณให้น้อยลงหรือเลี่ยงการใช้น้ำมันจากพืชเขตร้อน เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไขมันอิ่มตัวในการบริโภคได้

 ชมคลิป "เรื่องกิน เรื่องใหญ่" โดย ผศ.นพ.พรพจน์ เปรมโยธิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ได้ที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง