เป็นแค่หวัด หรือ ไซนัสอักเสบ (Sinusitis)

คำถาม - คำตอบ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

1.“ไซนัส” อยู่ส่วนไหนของร่างกาย?

ไซนัสเป็นโพรงอากาศที่อยู่บริเวณข้างๆ โพรงจมูก ตำแหน่งของไซนัสจะอยู่ในกระดูกใบหน้าหรือกระดูกกระโหลกศีรษะ เช่นแก้ม, หน้าผาก, ด้านข้างลูกตา และหลังต่อโพรงจมูก

2. โรคไซนัสอักเสบมีอาการอย่างไร ?

โรคไซนัสอักเสบมีอาการหลักๆ อยู่ 4 อาการ คือ น้ำมูกข้น, คัดจมูก, ปวดตึงใบหน้า และความสามารถในการรับกลิ่นลดลง

3. โรคไซนัสอักเสบมีกี่ชนิด?

โรคไซนัสอักเสบมี  2 ชนิด คือ โรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลัน และ โรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง  โดยจะสามารถแบ่งได้ตามระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้ป่วยมีอาการ ดังนี้

  • โรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลัน คือ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยกว่า 4 สัปดาห์
  • โรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการนานกว่า 12 สัปดาห์

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในช่วง 4-12 สัปดาห์ เรียกว่า โรคไซนัสอักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลันกึ่งเรื้อรัง นั่นเอง


4. โรคไซนัสอักเสบกับหวัดแตกต่างกันอย่างไร?

    โดยทั่วไปหวัดจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยที่เป็นหวัดจะมีโรคไซนัสอักเสบร่วมด้วย  แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการนานกว่า 10 วันขึ้นไป โดยที่อาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการดีขึ้นในช่วงแรกแล้วกลับแย่ลงอีก เราจะถือว่าผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง สาเหตุของการเกิดโรคก็จะแตกต่างกันออกไป  โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการอักเสบมากกว่าการติดเชื้อ

5. การตรวจวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบมีอะไรบ้าง?

    5.1 การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันใช้ประวัติอาการและการตรวจร่างกายเป็นหลัก

    5.2 ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรังมักจะมีอาการไม่ชัดเจนเท่ากับโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจวินิจฉัยพิเศษเพิ่มเติม เพื่อตรวจดูการอักเสบของไซนัส เช่น การส่องกล้องเข้าไปในโพรงจมูก หรือตรวจโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

    5.3 ในปัจจุบันไม่นิยมใช้การตรวจด้วยเอกซเรย์ธรรมดาเพราะความแม่นยำมีไม่มากนัก

6. ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบจำเป็นต้องผ่าตัดทุกคนหรือไม่?

โดยส่วนใหญ่โรคไซนัสอักเสบสามารถหายได้ด้วยการใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ แต่อาจมีผู้ป่วยบางรายที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เช่น หลังจากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีการติดเชื้อไซนัสแบบจำเพาะบางชนิด เช่น มีการติดเชื้อราในไซนัส

7. การรักษาโรคไซนัสอักเสบด้วยการผ่าตัดมีกี่วิธี ?

ในปัจจุบันการผ่าตัดไซนัสสามารถผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านจมูกได้เกือบทั้งหมด ไม่มีแผล แต่ต้องดมยาสลบ และที่สำคัญคือ ใช้เวลาพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดไม่นาน คือ อยู่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน หากไม่มีอาการผิดปรกติใดๆ ก็สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก็กลับไปทำงานที่ไม่ต้องออกแรงหนักได้ตามปกติ

8. ถ้าเคยเป็นโรคไซนัสอักเสบแล้ว จะกลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆ จริงหรือ?

ในกรณีของผู้ที่เคยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลัน โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกมีไม่มากเท่ากับผู้ที่เคยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการอักเสบที่ไม่หายขาด จึงจำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการ ทำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่เป็นๆ หายๆ ได้

9. เราจะมีวิธีดูแลตนเองเมื่อเป็นไซนัสอักเสบอย่างไร?

    1.  พักผ่อนให้เพียงพอ

    2.  หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

    3.  ถ้ามีอาการมากขึ้นควรรีบมาพบแพทย์ พร้อมทั้งติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D

คำถาม - คำตอบ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

1.“ไซนัส” อยู่ส่วนไหนของร่างกาย?

ไซนัสเป็นโพรงอากาศที่อยู่บริเวณข้างๆ โพรงจมูก ตำแหน่งของไซนัสจะอยู่ในกระดูกใบหน้าหรือกระดูกกระโหลกศีรษะ เช่นแก้ม, หน้าผาก, ด้านข้างลูกตา และหลังต่อโพรงจมูก

2. โรคไซนัสอักเสบมีอาการอย่างไร ?

โรคไซนัสอักเสบมีอาการหลักๆ อยู่ 4 อาการ คือ น้ำมูกข้น, คัดจมูก, ปวดตึงใบหน้า และความสามารถในการรับกลิ่นลดลง

3. โรคไซนัสอักเสบมีกี่ชนิด?

โรคไซนัสอักเสบมี  2 ชนิด คือ โรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลัน และ โรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง  โดยจะสามารถแบ่งได้ตามระยะเวลาทั้งหมดที่ผู้ป่วยมีอาการ ดังนี้

  • โรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลัน คือ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยกว่า 4 สัปดาห์
  • โรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง คือ ผู้ป่วยที่มีอาการนานกว่า 12 สัปดาห์

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการอยู่ในช่วง 4-12 สัปดาห์ เรียกว่า โรคไซนัสอักเสบชนิดกึ่งเฉียบพลันกึ่งเรื้อรัง นั่นเอง


4. โรคไซนัสอักเสบกับหวัดแตกต่างกันอย่างไร?

    โดยทั่วไปหวัดจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ซึ่งปกติแล้วผู้ป่วยที่เป็นหวัดจะมีโรคไซนัสอักเสบร่วมด้วย  แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการนานกว่า 10 วันขึ้นไป โดยที่อาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการดีขึ้นในช่วงแรกแล้วกลับแย่ลงอีก เราจะถือว่าผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง สาเหตุของการเกิดโรคก็จะแตกต่างกันออกไป  โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการอักเสบมากกว่าการติดเชื้อ

5. การตรวจวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบมีอะไรบ้าง?

    5.1 การวินิจฉัยโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันใช้ประวัติอาการและการตรวจร่างกายเป็นหลัก

    5.2 ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรังมักจะมีอาการไม่ชัดเจนเท่ากับโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน จึงมีความจำเป็นต้องใช้การตรวจวินิจฉัยพิเศษเพิ่มเติม เพื่อตรวจดูการอักเสบของไซนัส เช่น การส่องกล้องเข้าไปในโพรงจมูก หรือตรวจโดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

    5.3 ในปัจจุบันไม่นิยมใช้การตรวจด้วยเอกซเรย์ธรรมดาเพราะความแม่นยำมีไม่มากนัก

6. ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบจำเป็นต้องผ่าตัดทุกคนหรือไม่?

โดยส่วนใหญ่โรคไซนัสอักเสบสามารถหายได้ด้วยการใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ แต่อาจมีผู้ป่วยบางรายที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด เช่น หลังจากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีการติดเชื้อไซนัสแบบจำเพาะบางชนิด เช่น มีการติดเชื้อราในไซนัส

7. การรักษาโรคไซนัสอักเสบด้วยการผ่าตัดมีกี่วิธี ?

ในปัจจุบันการผ่าตัดไซนัสสามารถผ่าตัดด้วยการส่องกล้องผ่านจมูกได้เกือบทั้งหมด ไม่มีแผล แต่ต้องดมยาสลบ และที่สำคัญคือ ใช้เวลาพักฟื้นหลังจากการผ่าตัดไม่นาน คือ อยู่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน หากไม่มีอาการผิดปรกติใดๆ ก็สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก็กลับไปทำงานที่ไม่ต้องออกแรงหนักได้ตามปกติ

8. ถ้าเคยเป็นโรคไซนัสอักเสบแล้ว จะกลับมาเป็นซ้ำบ่อยๆ จริงหรือ?

ในกรณีของผู้ที่เคยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเฉียบพลัน โอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกมีไม่มากเท่ากับผู้ที่เคยเป็นโรคไซนัสอักเสบชนิดเรื้อรัง เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีการอักเสบที่ไม่หายขาด จึงจำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการ ทำให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่เป็นๆ หายๆ ได้

9. เราจะมีวิธีดูแลตนเองเมื่อเป็นไซนัสอักเสบอย่างไร?

    1.  พักผ่อนให้เพียงพอ

    2.  หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

    3.  ถ้ามีอาการมากขึ้นควรรีบมาพบแพทย์ พร้อมทั้งติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง