ข้อมูลแพทย์

พญ.บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์
พญ. บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์
ความชำนาญพิเศษ
จักษุวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ตา
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 11:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 15:00 น. สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2546
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (จักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2555
 • Research Fellowship, Cornea and Refractive Surgery, Department of Ophthalmology, Weill Cornell Medical College, Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2560
 • Clinical Observership, Cornea and Refractive Surgery, Department of Ophthalmology, Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami-Miller School of Medicine, USA, 2017 ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2560


 

สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474