ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 19:30 น.
  สัปดาห์ที่ 3,4
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. กมลชนก ศรีเมืองธน
ทพญ.กมลชนก ศรีเมืองธน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 11:30 น.
  16:30 - 19:30 น.
  13:00 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
  16:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. แขขวัญ มณีไพโรจน์
ทพญ.แขขวัญ มณีไพโรจน์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. จินดา ลีลารัศมี
ทพญ.จินดา ลีลารัศมี
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • เสาร์
  08:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. ฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร
ทพญ.ฉัตรแก้ว บริบูรณ์หิรัญสาร
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 19:00 น.
 • เสาร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. ชนกฤดี ธงไชย
ทพญ.ชนกฤดี ธงไชย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • พุธ
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. ชลกมล ศรัณย์เกตุ
ทพญ.ชลกมล ศรัณย์เกตุ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:30 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพ. ชวินทร์ อัครวรกุลชัย
ทพ.ชวินทร์ อัครวรกุลชัย
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. ทพ. ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
อ. ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 20:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • พุธ
  16:30 - 20:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์