แนวคิดของศูนย์

ที่นี่เรารวมความเป็นเลิศ ด้วยทีมแพทย์สหสาขา ที่มีความสามารถระดับแนวหน้าของประเทศ ไว้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมไปด้วยประสบการณ์การรักษาเฉพาะทาง โรคระบบเดินทางอาหาร ที่มีความยากและซับซ้อนในการดูแลรักษา การรักษาโรคด้วยวิธีการส่องกล้องในรูปแบบต่างๆ โดยศูนย์จะประกอบไปด้วยทีมอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหารและวิสัญญีแพทย์ ตลอดจนแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ รังสีแพทย์และแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัด ซึ่งมีอุปกรณ์การสืบค้นและการรักษาที่ครบวงจร ภายในที่เดียวกัน ในกรณีที่ต้องมีการส่องกล้องตรวจหรือผ่าตัด ผู้มารับบริการทุกรายจะอยู่ในความดูแลของวิสัญญีแพทย์ การดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่น ในการให้บริการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในการตรวจและรักษา เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วย

ที่นี่เรารวมความเป็นเลิศ ด้วยทีมแพทย์สหสาขา ที่มีความสามารถระดับแนวหน้าของประเทศ ไว้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมไปด้วยประสบการณ์การรักษาเฉพาะทาง โรคระบบเดินทางอาหาร ที่มีความยากและซับซ้อนในการดูแลรักษา การรักษาโรคด้วยวิธีการส่องกล้องในรูปแบบต่างๆ โดยศูนย์จะประกอบไปด้วยทีมอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหารและวิสัญญีแพทย์ ตลอดจนแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ รังสีแพทย์และแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัด ซึ่งมีอุปกรณ์การสืบค้นและการรักษาที่ครบวงจร ภายในที่เดียวกัน ในกรณีที่ต้องมีการส่องกล้องตรวจหรือผ่าตัด ผู้มารับบริการทุกรายจะอยู่ในความดูแลของวิสัญญีแพทย์ การดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการฝึกฝนเป็นอย่างดี ด้วยความเอาใจใส่และมุ่งมั่น ในการให้บริการ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งในการตรวจและรักษา เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วย

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการครบวงจรในที่เดี่ยว กลุ่มอาการและโรคที่พบบ่อย อาทิ โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคมะเร็งลำไส้ และทวารหนัก โรคมะเร็งตับและโรคอื่นๆ ได้แก่

 • ปวดท้อง
 • โรคตับเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์
 • Barrett’s esophagus
 • โรคของท่อน้ำดี
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
 • โรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากการแพ้สารกลูเตน(Celiac disease)
 • การขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • มะเร็งตับ
 • ตับแข็ง
 • ลำไส้ใหญ่อักเสบ
 • ลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • ท้องผูก, ท้องเสีย
 • โรคกระเปาะที่ลำไส้ใหญ่ (diverticulosis)
 • โรคของถุงน้ำดี

 • นิ่ว
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease: GERD)
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • อาการแสบยอดอก (heartburn)
 • ตับอักเสบ
 • มีเลือดออกในลำไส้
 • โรคลำไส้อักเสบ
 • โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome : IBS)
 • โรคไขมันพอกตับ
 • โรคของตับอ่อน
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • เลือดออกที่ทวารหนัก
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • กลืนลำบาก
   

 

นวัตกรรมการรักษา

 • ERCP (Endoscopic retrograde cholangipancretography) เป็นการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน โดยสอดกล้องเข้าทางปากเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นและฉีดสีผ่านเข้าท่อน้ำดี หรือท่อตับอ่อน เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพ และสามารถให้การรักษาได้ในขณะเดียวกัน เช่น การใส่ท่อระบายน้ำดีในกรณีท่อน้ำดีตัน หรือการเกี่ยวนิ่วในท่อน้ำดีออก
 • Fibroscan การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อประเมินสภาพความแข็งของเนื้อตับทดแทน การเจาะชิ้นเนื้อ ช่วยพยากรณ์โรคแทรกซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล
 • POEM (Peroral Endoscopic Myotomy) เทคโนโลยีการผ่าตัดหลอดอาหารส่วนปลายที่ไม่ทำงานด้วยการส่องกล้อง 
 • Urea breath test ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ 
 • Capsule endoscopy ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค๊ปซูล 
 • Narrow baud image (NBI) ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

 

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาครอบคลุมทุกปัญหา โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้บริการครบวงจรในที่เดี่ยว กลุ่มอาการและโรคที่พบบ่อย อาทิ โรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อน โรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง โรคนิ่วในถุงน้ำดี โรคมะเร็งลำไส้ และทวารหนัก โรคมะเร็งตับและโรคอื่นๆ ได้แก่

 • ปวดท้อง
 • โรคตับเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์
 • Barrett’s esophagus
 • โรคของท่อน้ำดี
 • มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
 • โรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากการแพ้สารกลูเตน(Celiac disease)
 • การขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • มะเร็งตับ
 • ตับแข็ง
 • ลำไส้ใหญ่อักเสบ
 • ลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • ท้องผูก, ท้องเสีย
 • โรคกระเปาะที่ลำไส้ใหญ่ (diverticulosis)
 • โรคของถุงน้ำดี

 • นิ่ว
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease: GERD)
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • อาการแสบยอดอก (heartburn)
 • ตับอักเสบ
 • มีเลือดออกในลำไส้
 • โรคลำไส้อักเสบ
 • โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome : IBS)
 • โรคไขมันพอกตับ
 • โรคของตับอ่อน
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • เลือดออกที่ทวารหนัก
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร
 • กลืนลำบาก

นวัตกรรมการรักษา

 • ERCP (Endoscopic retrograde cholangipancretography) เป็นการส่องกล้องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน โดยสอดกล้องเข้าทางปากเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นและฉีดสีผ่านเข้าท่อน้ำดี หรือท่อตับอ่อน เพื่อตรวจหาพยาธิสภาพ และสามารถให้การรักษาได้ในขณะเดียวกัน เช่น การใส่ท่อระบายน้ำดีในกรณีท่อน้ำดีตัน หรือการเกี่ยวนิ่วในท่อน้ำดีออก
 • Fibroscan การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับและตรวจจับปริมาณไขมันสะสมในตับ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อประเมินสภาพความแข็งของเนื้อตับทดแทน การเจาะชิ้นเนื้อ ช่วยพยากรณ์โรคแทรกซ้อนและลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล
 • POEM (Peroral Endoscopic Myotomy) เทคโนโลยีการผ่าตัดหลอดอาหารส่วนปลายที่ไม่ทำงานด้วยการส่องกล้อง 
 • Urea breath test ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ 
 • Capsule endoscopy ตรวจทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค๊ปซูล 
 • Narrow baud image (NBI) ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 
 • Virtual Colonoscopy การตรวจลำไส้โดยใช้การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่มีความละเอียดสูง เพื่อสร้างภาพเสมือนจริงของภายในลำไส้ใหญ่ซึ่งจะได้ภาพที่ใกล้เคียงกับการส่องกล้อง (Colonoscope) โดยที่ไม่ต้องทำการใส่เครื่องมือส่องกล้องเข้าในร่างกาย
business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07:00-21:00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07:00-18:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 4 โซน A
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1