พญ. กชกร ไหมแพง
พญ.กชกร ไหมแพง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:30 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.ดร. นพ. จิรวัฒน์ สว่างศรี
ผศ.ดร. นพ.จิรวัฒน์ สว่างศรี
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. จุลจักร ลิ่มศรีวิไล
รศ. นพ.จุลจักร ลิ่มศรีวิไล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:30 - 12:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ชลธิชา เอื้อสมหวัง
รศ. พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  15:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  13:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ผศ. นพ.ชัชวาลย์ วงศ์จิตรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 10:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 13:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:30 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  14:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:24 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
ผศ. นพ.ชัยณรงค์ พลานุสิตเทพา
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  07:00 - 08:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
อ. นพ.ชาญวิทย์ อัศวศิริศิลป์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.ดร. นพ. ชุติวิชัย โตวิกกัย
ผศ.ดร. นพ.ชุติวิชัย โตวิกกัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 19:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
นพ.ชูชัย ตีระวัฒนานนท์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 10:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  10:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 13:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  14:30 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  12:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 09:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 14:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  15:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2