สาระสุขภาพ

การเตรียมตัวและขั้นตอนการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วย ReLEx Pro

13 ธันวาคม 2566
ก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx Pro จะต้องมีการตรวจประเมินสภาพสายตา และงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 4-7 วัน ก่อนวันตรวจสภาพตา

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง