โรคไตเรื้อรัง ไม่ยากเกินเข้าใจ (Kidney Disease)

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต #ไตทำงานผิดปกติ #โรคไตอักเสบ #โรคไตขาดเลือด #ไตเทียม #ไตวาย #ไตเสื่อม #อาการโรคไต #ฟอกไต #หน้าที่ของไต #โรคไตเรื้อรัง อาการ #โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย #Kidney Disease

ไตของเรามีรูปร่างคล้ายถั่ว อยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านหลังทั้ง 2 ข้าง หน้าที่ของไต คือ

1. เป็นตัวกรองน้ำ และกำจัดของเสียรวมทั้งสารพิษออกจากร่างกาย

2. ควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ตลอดจนความเป็นกรด-ด่างในเลือด

3. สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดงและวิตามินดี

รู้จักโรคไตเรื้อรัง

   โรคไตเรื้อรัง คือ การที่ไตมีภาวะการทำงานผิดปกติ หรือมีการทำงานของไตที่ลดลง โดยดูจากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป ระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการ แต่เมื่อไตทำงานเสื่อมลงจนหน่วยไตเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ก็จะมีของเสียคั่งในกระแสเลือดและมีอาการต่างๆ ตามมา

อาการของโรคไตเรื้อรัง

 1. ปัสสาวะบ่อย
 2. ขาบวมและกดบุ๋ม
 3. ความดันโลหิตสูง

สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

 • เบาหวาน                                        
 • ความดัน                                        
 • โรคไตอักเสบ  
 • โรคไตขาดเลือด
 • โรคทางพันธุกรรม                                
 • โรคนิ่วในไต

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต #ไตทำงานผิดปกติ #โรคไตอักเสบ #โรคไตขาดเลือด #ไตเทียม #ไตวาย #ไตเสื่อม #อาการโรคไต #ฟอกไต #หน้าที่ของไต #โรคไตเรื้อรัง อาการ #โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

อาการอื่นๆ

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • โลหิตจาง
 • สะอึก
 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 • หอบเหนื่อย
 • รับประทานอาหารไม่ได้
 • มีโอกาสชัก หมดสติ
 • บางรายอาจเสียชีวิตในที่สุด
 • เพศหญิง มักมีการขาดประจำเดือนและไม่สามารถตั้งครรภ์ได้
 • ในเพศชาย จะมีความรู้สึกทางเพศลดลง การสร้างอสุจิลดลง

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังและควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค

 1. มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 2. มีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง
 3. ได้รับสารพิษหรือยาที่ทำลายไต
 4. มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง
 5. มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต #ไตทำงานผิดปกติ #โรคไตอักเสบ #โรคไตขาดเลือด #ไตเทียม #ไตวาย #ไตเสื่อม #อาการโรคไต #ฟอกไต #หน้าที่ของไต #โรคไตเรื้อรัง อาการ #โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

การรักษาโรคไตเรื้อรัง

1.การรักษาแบบประคับประคอง เพื่อการชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้น

 • รับประทานยาและอาหารบำบัด
 • ควบคุมความดันโลหิตให้เหมาะสม
 • งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสารหรือยาที่มีผลเสียต่อไต

2. การรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไต  คือ กระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเพื่อทดแทนไตที่ไม่สามารถทำงานได้เองตามที่ควรจะเป็น เพื่อช่วยขจัดของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกาย สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 2.1 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)

       วิธีการ นำเลือดผ่านเข้าเครื่องไตเทียม ไปยังตัวกรองเพื่อฟอกเลือดให้สะอาด

       ระยะเวลา 4-5 ชั่วโมง / ครั้ง สัปดาห์ 2-3 ครั้ง

 2.2 การฟอกไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)

       วิธีการ ใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปทิ้งค้างในช่องท้อง โดยอาศัยเยื่อบุช่องท้องเป็นตัวกลางในการฟอกเลือด

       ระยะเวลา วันละ 4 รอบ ต่อเนื่องกันทุกวัน หรืออาจใช้เครื่องอัติโนมัติช่วยฟอกทำการเปลี่ยนน้ำยาแทน

 2.3 การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) 

       คือ การนำไตที่ดีจากผู้บริจาคใส่ในช่องเชิงกรานของผู้รับไต แต่ผู้รับไตต้องรับประทานยากดภูมิต้านทานสม่ำเสมอ ผู้ให้ไตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • ผู้ให้ไตที่เสียชีวิตแล้ว
 • ผู้ให้ไตที่ยังมีชีวิต เช่น พ่อ แม่ หรือ ญาติของผู้ป่วยที่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!! ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต #ไตทำงานผิดปกติ #โรคไตอักเสบ #โรคไตขาดเลือด #ไตเทียม #ไตวาย #ไตเสื่อม #อาการโรคไต #ฟอกไต #หน้าที่ของไต #โรคไตเรื้อรัง อาการ #โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย #Kidney Disease

ไตของเรามีรูปร่างคล้ายถั่ว อยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านหลังทั้ง 2 ข้าง หน้าที่ของไต คือ

1. เป็นตัวกรองน้ำ และกำจัดของเสียรวมทั้งสารพิษออกจากร่างกาย

2. ควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ตลอดจนความเป็นกรด-ด่างในเลือด

3. สร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดงและวิตามินดี

รู้จักโรคไตเรื้อรัง

   โรคไตเรื้อรัง คือ การที่ไตมีภาวะการทำงานผิดปกติ หรือมีการทำงานของไตที่ลดลง โดยดูจากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติในระยะเวลามากกว่า 3 เดือน ขึ้นไป ระยะเริ่มแรกมักจะไม่มีอาการ แต่เมื่อไตทำงานเสื่อมลงจนหน่วยไตเหลือน้อยกว่าร้อยละ 10 ก็จะมีของเสียคั่งในกระแสเลือดและมีอาการต่างๆ ตามมา

อาการของโรคไตเรื้อรัง

 1. ปัสสาวะบ่อย
 2. ขาบวมและกดบุ๋ม
 3. ความดันโลหิตสูง

สาเหตุของโรคไตเรื้อรัง

 • เบาหวาน                                        
 • ความดัน                                        
 • โรคไตอักเสบ  
 • โรคไตขาดเลือด
 • โรคทางพันธุกรรม                                
 • โรคนิ่วในไต

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต #ไตทำงานผิดปกติ #โรคไตอักเสบ #โรคไตขาดเลือด #ไตเทียม #ไตวาย #ไตเสื่อม #อาการโรคไต #ฟอกไต #หน้าที่ของไต #โรคไตเรื้อรัง อาการ #โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

อาการอื่นๆ

 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • โลหิตจาง
 • สะอึก
 • เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 • หอบเหนื่อย
 • รับประทานอาหารไม่ได้
 • มีโอกาสชัก หมดสติ
 • บางรายอาจเสียชีวิตในที่สุด
 • เพศหญิง มักมีการขาดประจำเดือนและไม่สามารถตั้งครรภ์ได้
 • ในเพศชาย จะมีความรู้สึกทางเพศลดลง การสร้างอสุจิลดลง

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตเรื้อรังและควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรค

 1. มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
 2. มีโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง
 3. ได้รับสารพิษหรือยาที่ทำลายไต
 4. มีมวลเนื้อไตลดลง ทั้งที่เป็นมาแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลัง
 5. มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว

#ศูนย์โรคไต #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคไตเรื้อรัง #โรคไต #ไตทำงานผิดปกติ #โรคไตอักเสบ #โรคไตขาดเลือด #ไตเทียม #ไตวาย #ไตเสื่อม #อาการโรคไต #ฟอกไต #หน้าที่ของไต #โรคไตเรื้อรัง อาการ #โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย

การรักษาโรคไตเรื้อรัง

1.การรักษาแบบประคับประคอง เพื่อการชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้น

 • รับประทานยาและอาหารบำบัด
 • ควบคุมความดันโลหิตให้เหมาะสม
 • งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงสารหรือยาที่มีผลเสียต่อไต

2. การรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไต  คือ กระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเพื่อทดแทนไตที่ไม่สามารถทำงานได้เองตามที่ควรจะเป็น เพื่อช่วยขจัดของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกาย สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

 2.1 การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)

       วิธีการ นำเลือดผ่านเข้าเครื่องไตเทียม ไปยังตัวกรองเพื่อฟอกเลือดให้สะอาด

       ระยะเวลา 4-5 ชั่วโมง / ครั้ง สัปดาห์ 2-3 ครั้ง

 2.2 การฟอกไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)

       วิธีการ ใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปทิ้งค้างในช่องท้อง โดยอาศัยเยื่อบุช่องท้องเป็นตัวกลางในการฟอกเลือด

       ระยะเวลา วันละ 4 รอบ ต่อเนื่องกันทุกวัน หรืออาจใช้เครื่องอัติโนมัติช่วยฟอกทำการเปลี่ยนน้ำยาแทน

 2.3 การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation) 

       คือ การนำไตที่ดีจากผู้บริจาคใส่ในช่องเชิงกรานของผู้รับไต แต่ผู้รับไตต้องรับประทานยากดภูมิต้านทานสม่ำเสมอ ผู้ให้ไตแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • ผู้ให้ไตที่เสียชีวิตแล้ว
 • ผู้ให้ไตที่ยังมีชีวิต เช่น พ่อ แม่ หรือ ญาติของผู้ป่วยที่มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!! ศูนย์โรคไต ชั้น 6 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง