แนวคิดของศูนย์

จากความเชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่ถ่ายทอดสู่ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กโดยเฉพาะ 

ศูนย์เด็ก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงพร้อมให้การรักษาครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางในเด็ก ครบครันด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 15 ปี ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล ระบบการจัดการพื้นที่ที่ให้บริการแบบแยกโซน คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และคลินิกเด็กที่รักษาโรคทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

นอกจากนี้ยังมีห้องตรวจพิเศษเฉพาะเด็กป่วยติดเชื้อ (Isolation room) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

 

 

 

จากความเชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ถ่ายทอดสู่ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กโดยเฉพาะ 

ศูนย์เด็ก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงพร้อมให้การรักษาครอบคลุมทั้งโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางในเด็ก ครบครันด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 15 ปี ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล ระบบการจัดการพื้นที่ที่ให้บริการแบบแยกโซน คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และคลินิกเด็กที่รักษาโรคทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ

นอกจากนี้ยังมีห้องตรวจพิเศษเฉพาะเด็กป่วยติดเชื้อ (Isolation room) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

บริการทางการแพทย์

ศูนย์เด็ก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของเด็ก อาทิ

1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป

2. การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

3. การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทาง

4. บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • ด้านโรคไต
  • ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ด้านประสาทวิทยา
  • ด้านผู้ป่วยวิกฤติ
  • ด้านพันธุศาสตร์
  • ด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 

 

ศูนย์เด็ก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของเด็ก อาทิ

1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป

2. การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

3. การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทาง

4. บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

 

พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-20:30 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 โซน E
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์เด็ก