แนวคิดของศูนย์

จากความเชี่ยวชาญ ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ถ่ายทอดสู่ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขาและทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กโดยเฉพาะ ศูนย์เด็กโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงพร้อมให้การรักษาครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็ก ครบครันด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 15 ปี ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล ระบบการจัดการพื้นที่ที่ให้บริการแบบแยกโซน คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และคลินิกเด็กที่รักษาโรคทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีห้องตรวจพิเศษเฉพาะเด็กป่วยติดเชื้อ (Isolation room) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

 

 

 

จากความเชี่ยวชาญ ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ถ่ายทอดสู่ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขาและทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กโดยเฉพาะ ศูนย์เด็กโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จึงพร้อมให้การรักษาครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางในเด็ก ครบครันด้วยเครื่องมืออันทันสมัย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านวัคซีน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงอายุ 15 ปี ด้วยมาตรฐานการรักษาระดับสากล ระบบการจัดการพื้นที่ที่ให้บริการแบบแยกโซน คลินิกส่งเสริมสุขภาพ และคลินิกเด็กที่รักษาโรคทั่วไป เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังมีห้องตรวจพิเศษเฉพาะเด็กป่วยติดเชื้อ (Isolation room) ที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และบริการห้องพักผู้ป่วยที่ออกแบบมาเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

บริการทางการแพทย์

1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษา
    ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทาง
4. บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ด้านโภชนาการ
 • ด้านโรคติดเชื้อ
 • ด้านโรคปอด
 • ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • ด้านโรคหัวใจเด็ก
 • ด้านโรคไต
 • ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • ด้านประสาทวิทยา
 • ด้านผู้ป่วยวิกฤติ
 • ด้านพันธุศาสตร์
 • ด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • ด้านระบบทางเดินอาหาร
 • ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
 

1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป
2. การฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษา
    ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
3. การตรวจและรักษาโรคเฉพาะทาง
4. บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

พร้อมด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • ด้านโภชนาการ
 • ด้านโรคติดเชื้อ
 • ด้านโรคปอด
 • ด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • ด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
 • ด้านโรคหัวใจเด็ก
 • ด้านโรคไต
 • ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • ด้านประสาทวิทยา
 • ด้านผู้ป่วยวิกฤติ
 • ด้านพันธุศาสตร์
 • ด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • ด้านระบบทางเดินอาหาร
 • ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็ก
business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์-วันอาทิตย์
เวลา 07:00-20:30 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 โซน E
Contact
ติดต่อ
โทร: 02-419-1000
Search doctor
ค้นหาแพทย์
ศูนย์เด็ก