เมื่อลูกไม่สบาย ลดไข้อย่างไรให้ถูกวิธี

ทุกครั้งเมื่อลูกมี “ไข้” นับเป็นความกังวลใจของพ่อแม่ และหากยิ่งลูกมีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลว่าลูกอาจชัก ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเตรียมตัวเพื่อรับมือป้องกันลูกน้อยของเรา

5 วิธีลดไข้ 

1. การให้ยาลดไข้

วิธีลดไข้ด้วยการใช้ยาลดไข้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเด็ก คือ ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ให้สังเกตบนฉลากยา ขนาดยาที่ใช้คำนวณตามน้ำหนักตัวเด็ก โดยทั่วไปในแต่ละครั้งจะใช้ในขนาด 10 – 15 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

2. การเช็ดตัว

วิธีลดไข้ด้วยการเช็ดตัว เป็นกระบวนการนำความร้อนออกจากร่างกายโดยอาศัยการพาความร้อนของน้ำ โดยการเช็ดตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 27-37 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้ระบายความร้อนได้ดี

3. ดื่มน้ำมากๆ

 กระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำบ่อยๆ เป็นวิธีลดไข้ เพื่อชดเชยน้ำส่วนที่ร่างกายสูญเสียเพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีไข้

4. ใส่เสื้อผ้าโปร่งสบาย

ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนา หรือผ้าห่มหนาๆ เพราะจะทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ยาก

5. พักผ่อนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไป

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อใช้เช็ดตัวลดไข้

1. อ่างใส่น้ำ

2. ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2-4 ผืน

3. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่

วิธีการเช็ดตัว

1. ถอดเสื้อผ้าเด็กออก ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
2. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำในอ่างแล้วบิดหมาดๆ เช็ดตามผิวออกแรงพอประมาณ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 •เช็ดบริเวณหน้าและพักไว้ที่ซอกคอ หลังหู นาน 2-3 นาที แล้วนำผ้ามาชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดบริเวณหน้าผากและศีรษะ แล้วพักผ้าไว้ที่หน้าผากนาน 2-3 นาที ทำสลับกัน 
 •เช็ดบริเวณแขนทั้ง 2 ข้าง โดยเริ่มเช็ดจากปลายแขนเข้าหาตัว เช็ดซ้ำๆ แล้วพักผ้าไว้บริเวณรักแร้ นาน 2-3 นาที แล้วชุบน้ำอีกครั้งเช็ดตามลำตัว แล้วพักผ้าไว้บริเวณหน้าอก นาน 2-3 นาที ทำสลับกัน
 •เช็ดขาทั้ง 2 ข้าง โดยเริ่มจากเช็ดปลายขาเข้าหาลำตัวซ้ำๆ แล้วพักผ้าไว้ที่ข้อเข่าหรือขาหนีบ นาน 2-3 นาที
 •เช็ดด้านหลัง โดยตะแคงตัวเด็ก เช็ดซ้ำหลายๆครั้ง ตั้งแต่ต้นคอจนถึงบริเวณก้น
3. ให้รองตัวเด็กด้วยผ้าแห้ง เพื่อลดความไม่สบายตัว
4. ให้เปลี่ยนน้ำใหม่เมื่อน้ำในอ่างเย็นลง 
5. ให้เช็ดตัวแต่ละรอบนานประมาณ 15 – 20 นาที จนรู้สึกว่าตัวเด็กเย็นลง
6. ใช้ผ้าเช็ดตัวให้แห้งและสวมเสื้อผ้าที่โปร่งระบายความร้อนได้ดี
7. ให้วัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำ หลังจากเช็ดตัวเสร็จ 30 นาที แล้วให้เช็ดซ้ำเมื่อไข้สูง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E

ทุกครั้งเมื่อลูกมี “ไข้” นับเป็นความกังวลใจของพ่อแม่ และหากยิ่งลูกมีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ก็ยิ่งสร้างความวิตกกังวลว่าลูกอาจชัก ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเตรียมตัวเพื่อรับมือป้องกันลูกน้อยของเรา

5 วิธีลดไข้ 

1. การให้ยาลดไข้

วิธีลดไข้ด้วยการใช้ยาลดไข้ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเด็ก คือ ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ให้สังเกตบนฉลากยา ขนาดยาที่ใช้คำนวณตามน้ำหนักตัวเด็ก โดยทั่วไปในแต่ละครั้งจะใช้ในขนาด 10 – 15 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

2. การเช็ดตัว

วิธีลดไข้ด้วยการเช็ดตัว เป็นกระบวนการนำความร้อนออกจากร่างกายโดยอาศัยการพาความร้อนของน้ำ โดยการเช็ดตัวด้วยน้ำที่อุณหภูมิประมาณ 27-37 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทำให้ระบายความร้อนได้ดี

3. ดื่มน้ำมากๆ

 กระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำบ่อยๆ เป็นวิธีลดไข้ เพื่อชดเชยน้ำส่วนที่ร่างกายสูญเสียเพิ่มขึ้นในระหว่างที่มีไข้

4. ใส่เสื้อผ้าโปร่งสบาย

ไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนา หรือผ้าห่มหนาๆ เพราะจะทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ยาก

5. พักผ่อนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไป

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อใช้เช็ดตัวลดไข้

1. อ่างใส่น้ำ

2. ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2-4 ผืน

3. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่

วิธีการเช็ดตัว

1. ถอดเสื้อผ้าเด็กออก ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป 
2. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุบน้ำในอ่างแล้วบิดหมาดๆ เช็ดตามผิวออกแรงพอประมาณ ตามขั้นตอนดังนี้ 
 •เช็ดบริเวณหน้าและพักไว้ที่ซอกคอ หลังหู นาน 2-3 นาที แล้วนำผ้ามาชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดบริเวณหน้าผากและศีรษะ แล้วพักผ้าไว้ที่หน้าผากนาน 2-3 นาที ทำสลับกัน 
 •เช็ดบริเวณแขนทั้ง 2 ข้าง โดยเริ่มเช็ดจากปลายแขนเข้าหาตัว เช็ดซ้ำๆ แล้วพักผ้าไว้บริเวณรักแร้ นาน 2-3 นาที แล้วชุบน้ำอีกครั้งเช็ดตามลำตัว แล้วพักผ้าไว้บริเวณหน้าอก นาน 2-3 นาที ทำสลับกัน
 •เช็ดขาทั้ง 2 ข้าง โดยเริ่มจากเช็ดปลายขาเข้าหาลำตัวซ้ำๆ แล้วพักผ้าไว้ที่ข้อเข่าหรือขาหนีบ นาน 2-3 นาที
 •เช็ดด้านหลัง โดยตะแคงตัวเด็ก เช็ดซ้ำหลายๆครั้ง ตั้งแต่ต้นคอจนถึงบริเวณก้น
3. ให้รองตัวเด็กด้วยผ้าแห้ง เพื่อลดความไม่สบายตัว
4. ให้เปลี่ยนน้ำใหม่เมื่อน้ำในอ่างเย็นลง 
5. ให้เช็ดตัวแต่ละรอบนานประมาณ 15 – 20 นาที จนรู้สึกว่าตัวเด็กเย็นลง
6. ใช้ผ้าเช็ดตัวให้แห้งและสวมเสื้อผ้าที่โปร่งระบายความร้อนได้ดี
7. ให้วัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำ หลังจากเช็ดตัวเสร็จ 30 นาที แล้วให้เช็ดซ้ำเมื่อไข้สูง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เด็ก ชั้น 3 โซน E


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง