นั่งแบบไหน ไม่ปวดหลัง?

คุณเคยมีอาการแบบนี้ไหม? 

  • นั่งทำงานนานๆ แล้วเมื่อยคอ บ่า ไหล่
  • นั่งทำงานนานๆ แล้วปวดหลัง ปวดเอว
  • หาเก้าอี้ดีๆ มานั่งก็แล้ว เอาเบาะมารองก็แล้ว ก็ไม่หายปวดหลัง
  • เคยลองนั่งหลังตรงแล้ว แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น 

รูปแบบ A 

เป็นสรีระของคนปกติที่มีแนวกระดูกส่วนโค้งตามความเหมาะสม

รูปแบบ B 

เป็นสรีระของคนอ้วน กระดูกหลังส่วนล่างที่แอ่นมากกว่าปกติ สำหรับคนอ้วนจะเห็นได้ว่าแนวกระดูกค่อนข้างแอ่นไปทางด้านหน้า จากน้ำหนักหน้าท้องและไขมันทำให้เกิดจุดศูนย์ถ่วงที่บริเวณหน้าท้อง ประกอบกับกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่แข็งแรงทำให้เกิดหลังแอ่นมากขึ้นและอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ท่าทางและอิริยาบถต่างๆ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน เช่น ท่าทางในการเดิน ท่านั่งขณะทำงาน และการอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน

ท่านั่งที่ถูกวิธี 

ควรนั่งอย่างไรให้ถูกวิธี

ท่าทางที่ถูกต้องของหลังคือ นั่งให้หลังตรงแนบไปกับพนักพิง ไม่โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อก้มมองจอคอมพิวเตอร์เพราะการงอหลังและก้มหน้า ในคนที่มีน้ำหนักเกินก่อให้เกิดอาการตึงที่ช่วงหลังส่วนบน และการหายใจการขยายตัวของปอดไม่สะดวก นั่งไปนานๆ จะทำให้เมื่อย เหนื่อย อึดอัดได้ หากมีช่องว่างระหว่างหลังกับเก้าอี้ที่บริเวณหลังส่วนล่างแนะนำให้หาหมอนมาหนุนรับส่วนโค้งให้พอดีกับบริเวณหลังส่วนล่าง นั่งพิงพนักเก้าอี้ เพื่อขยับยืดหลังให้ตั้งตรงพอดี โดยที่ขาวางราบกับพื้นจะเป็นท่าที่เหมาะสมและสบายที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

คุณเคยมีอาการแบบนี้ไหม? 

  • นั่งทำงานนานๆ แล้วเมื่อยคอ บ่า ไหล่
  • นั่งทำงานนานๆ แล้วปวดหลัง ปวดเอว
  • หาเก้าอี้ดีๆ มานั่งก็แล้ว เอาเบาะมารองก็แล้ว ก็ไม่หายปวดหลัง
  • เคยลองนั่งหลังตรงแล้ว แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น 

รูปแบบ A 

เป็นสรีระของคนปกติที่มีแนวกระดูกส่วนโค้งตามความเหมาะสม

รูปแบบ B 

เป็นสรีระของคนอ้วน กระดูกหลังส่วนล่างที่แอ่นมากกว่าปกติ สำหรับคนอ้วนจะเห็นได้ว่าแนวกระดูกค่อนข้างแอ่นไปทางด้านหน้า จากน้ำหนักหน้าท้องและไขมันทำให้เกิดจุดศูนย์ถ่วงที่บริเวณหน้าท้อง ประกอบกับกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่แข็งแรงทำให้เกิดหลังแอ่นมากขึ้นและอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ท่าทางและอิริยาบถต่างๆ ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน เช่น ท่าทางในการเดิน ท่านั่งขณะทำงาน และการอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานาน

ท่านั่งที่ถูกวิธี 

ควรนั่งอย่างไรให้ถูกวิธี

ท่าทางที่ถูกต้องของหลังคือ นั่งให้หลังตรงแนบไปกับพนักพิง ไม่โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อก้มมองจอคอมพิวเตอร์เพราะการงอหลังและก้มหน้า ในคนที่มีน้ำหนักเกินก่อให้เกิดอาการตึงที่ช่วงหลังส่วนบน และการหายใจการขยายตัวของปอดไม่สะดวก นั่งไปนานๆ จะทำให้เมื่อย เหนื่อย อึดอัดได้ หากมีช่องว่างระหว่างหลังกับเก้าอี้ที่บริเวณหลังส่วนล่างแนะนำให้หาหมอนมาหนุนรับส่วนโค้งให้พอดีกับบริเวณหลังส่วนล่าง นั่งพิงพนักเก้าอี้ เพื่อขยับยืดหลังให้ตั้งตรงพอดี โดยที่ขาวางราบกับพื้นจะเป็นท่าที่เหมาะสมและสบายที่สุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง