แนวคิดของศูนย์

เรามีบริการอย่างครบวงจร สำหรับการตรวจประเมินการรักษา การป้องกัน และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ท่านที่มีปัญหาภาวะโรคต่างๆ หรือปัญหาอวัยวะของร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ อันส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ลดลง ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ออฟฟิศซินโดรม โดยวิธีไม่ผ่าตัด บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน เท้าผิดรูป โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดด้วยวิธีใช้ยา การฟื้นฟูและบำบัดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการออกกำลังกาย ฝังเข็ม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เรามีบริการอย่างครบวงจร สำหรับการตรวจประเมิน การรักษา ป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาภาวะโรคต่างๆ หรือปัญหาอวัยวะของร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ  อันส่งผลต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ลดลง ผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ออฟฟิศซินโดรมโดยวิธีไม่ผ่าตัด บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน เท้าผิดรูป โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดด้วยวิธีใช้ยา การฟื้นฟูและบำบัดด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการออกกำลังกาย ฝังเข็ม เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริการทางการแพทย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกาย อาทิ

ระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

 • การอักเสบ บาดเจ็บและอาการปวดที่กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ และกระดูก
 • โรคข้อรูมาตอยด์ และภาวะข้ออักเสบอื่นๆ
 • ภาวะก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก (ออร์โธปิดิกส์)
 • ไหล่ติด ข้อยึดติด

อาการปวด

ปัญหาเท้า

ปัญหาการเดินและการทรงตัวระบบประสาท

 • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • การบาดเจ็บที่สมองจากอุบัติเหตุ
 • พาร์กินสัน
 • เนื้องอกสมอง
 • สมองเสื่อม สมองฝ่อ
 • การบาดเจ็บและโรคประสาทไขสันหลัง
 • การบาดเจ็บและโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • ภาวะก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
 • ปัญหากล้ามเนื้อหดเกร็ง โรคคอบิดเกร็ง ใบหน้ากระตุกครึ่งซีก กล้ามเนื้อบิดเกร็งแขนขา

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบทางเดินหายใจ

ภาวะทางอายุรกรรมอื่นๆ

ภาวะผิดปกติในเด็ก

ปัญหาการกลืน

ปัญหาการพูด

การดูแลฟื้นฟูต่อเนื่อง

 • การดูแลฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในก่อนจำหน่ายกลับบ้าน เราดูแลทันทีทั้งขณะและหลังการรักษาความเจ็บป่วยด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัด เมื่อแพทย์ผู้ดูแลหลักปรึกษามา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะทำงานร่วมกับแพทย์ทุกสาขา รวมทั้งครอบครัวของผู้ป่วย พร้อมทั้งทีมฟื้นฟูเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานและใช้ชีวิตได้ดี เมื่อออกจากโรงพยาบาล
 • การดูแลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกโดยแพทย์และทีมฟื้นฟู
 • การดูแลต่อเนื่องในภาวะหัวใจขาดเลือดก่อนและหลังผ่าตัด
 

 
พร้อมด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักอรรถบำบัด
 
 

ระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

 • การอักเสบ บาดเจ็บและอาการปวดที่กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ และกระดูก
 • โรคข้อรูมาตอยด์และภาวะข้ออักเสบอื่นๆ
 • ภาวะก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก (ออร์โธปิดิกส์)
 • ไหล่ติด ข้อยึดติด

อาการปวด

 • ออฟฟิศซินโดรม
 • ปวดหลัง ปวดคอ
 • ปวดเรื้อรัง
 • ไฟโบรมัยอัลเจีย (กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่ออ่อน)

 ปัญหาเท้า

 • เท้าแบนในเด็กและผู้ใหญ่
 • ปวดเท้า
 • รองช้ำ
 • ปัญหาเท้าที่ต้องการอุปกรณ์รองในรองเท้าแบบจำเพาะกับบุคคล
 • เท้าผิดรูปจากสาเหตุต่างๆ
 • หนังด้านที่เท้า
 • ผู้เป็นเบาหวานที่มีความเสี่ยงในการเกิดแผลหรือหนังด้านที่เท้า

ปัญหาการเดินและการทรงตัวระบบประสาท

 • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • การบาดเจ็บที่สมองจากอุบัติเหตุ
 • พาร์กินสัน
 • เนื้องอกสมอง
 • สมองเสื่อม สมองฝ่อ
 • การบาดเจ็บและโรคประสาทไขสันหลัง
 • การบาดเจ็บและโรคของเส้นประสาทส่วนปลาย
 • ภาวะก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
 • ปัญหากล้ามเนื้อหดเกร็ง โรคคอบิดเกร็ง ใบหน้ากระตุกครึ่งซีก กล้ามเนื้อบิดเกร็งแขนขา

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคหัวใจขาดเลือด
 • โรคเส้นเลือดแดงใหญ่ผิดปกติ
 • เส้นเลือดแดงที่ขาอุดตัน
 • ภาวะหลังผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ และการผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่
 • ภาวะหลังการใส่ลูกโป่งถ่างขยายหรือการใส่ขดลวด ถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ

ระบบทางเดินหายใจ

 • โรคหอบหืด
 • โรคถุงลมโป่งพอง
 • ภาวะก่อนและหลังการผ่าตัดโรคปอด
 • มะเร็งปอด

ภาวะทางอายุรกรรมอื่นๆ

 • ภาวะร่างกายถดถอยจากโรคทางอายุรกรรมต่างๆ
 • ภาวะบวมน้ำเหลืองภายหลังการผ่าตัดเต้านม หรือจากสาเหตุอื่น

ภาวะผิดปกติในเด็ก

 • สมองพิการ
 • เท้าแบน

ปัญหาการกลืน

ปัญหาการพูด

การดูแลฟื้นฟูต่อเนื่อง

 • การดูแลฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในก่อนจำหน่ายกลับบ้าน เราดูแลทันทีทั้งขณะและหลังการรักษาความเจ็บป่วยด้วยการใช้ยาหรือการผ่าตัด เมื่อแพทย์ผู้ดูแลหลักปรึกษามา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะทำงานร่วมกับแพทย์ทุกสาขา รวมทั้ง ครอบครัวของผู้ป่วย พร้อมทั้งทีมฟื้นฟูเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานและใช้ชีวิตได้ดี เมื่อออกจากโรงพยาบาล
 • การดูแลต่อเนื่องแบบผู้ป่วยนอกโดยแพทย์และทีมฟื้นฟู
 • การดูแลต่อเนื่องในภาวะหัวใจขาดเลือดก่อนและหลังผ่าตัด

พร้อมด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักอรรถบำบัด
business hours
เวลาทำการ
วันจันทร์- วันอาทิตย์
เวลา 07:00-21:00 น.
Location
สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 โซน C
Contact
ติดต่อ
โทร: 1474
กด 1