สควอช (Squat) อย่างไรให้ถูกวิธี

ท่าสควอช (Squat)

   ถือว่าเป็นท่าออกกำลังกายท่าหลักที่คนออกกำลังทุกคนทำเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของช่วงล่างของร่างกาย เช่น ช่วงเอว สะโพก ต้นขา นอกจากนั้นแล้วทำท่าสควอช (Squat) ยังสามารถช่วยให้เราทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นด้วย เช่น เวลาจะนั่ง และลุก หรือ นั่งลงหยิบของ แม้กระทั่งนั่งชักโครก เพราะกิจกรรมเหล่านี้มีท่าทางคล้ายกับการสควอช (Squat)

วิธีทำท่าสควอช (Squat) 

1. เริ่มจากกางขาสองข้างให้ระยะห่างเท่าช่วงไหล่ของคุณ

2. ย่อเข่าลง โดยขณะที่คุณย่อเข่าจะต้องไม่ให้หัวเข่าเลยปลายเท้า ย่อลงไปให้ได้มุมเข่า 90 องศา สามารถยื่นแขนมาข้างหน้าเพื่อทรงตัวได้แล้วลุกขึ้น

3. เกร็งหน้าท้องไว้ด้วย จุดส้นเท้าเป็นจุดที่รับน้ำหนัก จากนั้นยืดตัวขึ้น นับเป็น 1 ครั้ง

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #Squat #ท่าสควอช #ท่าออกกำลังกาย #เพิ่มกล้ามเนื้อ #วิธีทำท่าควอช #สควอชลดพุง #สควอชที่ถูกวิธี #บริหารต้นขา #สควอชที่ถูกต้อง #สควอช กล้ามเนื้อ #สควอช กล้ามขา  #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ #โรงพยาบาลศิริราชปิย #โรงพยาบาลฝั่งธน #โรงพยาบาลฝั่งธนบุรี

ข้อแนะนำ 

 1. ขณะออกกำลังกายท่าสควอช (Squat) หลังต้องตรง อยู่ในแนวปกติ ไม่ก้มตัว ย่อตัวลงโดยที่ให้ลำตัวขึ้นและลงในแนวดิ่ง ทำขึ้น-ลงช้าๆ

 2. เวลาสควอช (Squat) สามารถแบ่งระดับการลงลึกได้เป็นสามระดับ

     2.1 Partial squat - ลงแค่ 40 องศา

     2.2 Half squat - ลง 70-100 องศา

     2.3 Deep squat - ลงมากกว่า 100 องศา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

ท่าสควอช (Squat)

   ถือว่าเป็นท่าออกกำลังกายท่าหลักที่คนออกกำลังทุกคนทำเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของช่วงล่างของร่างกาย เช่น ช่วงเอว สะโพก ต้นขา นอกจากนั้นแล้วทำท่าสควอช (Squat) ยังสามารถช่วยให้เราทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นด้วย เช่น เวลาจะนั่ง และลุก หรือ นั่งลงหยิบของ แม้กระทั่งนั่งชักโครก เพราะกิจกรรมเหล่านี้มีท่าทางคล้ายกับการสควอช (Squat)

วิธีทำท่าสควอช (Squat) 

 1. เริ่มจากกางขาสองข้างให้ระยะห่างเท่าช่วงไหล่ของคุณ

 2. ย่อเข่าลง โดยขณะที่คุณย่อเข่าจะต้องไม่ให้หัวเข่าเลยปลายเท้า ย่อลงไปให้ได้มุมเข่า 90 องศา สามารถยื่นแขนมาข้างหน้าเพื่อทรงตัวได้แล้วลุกขึ้น

 3. เกร็งหน้าท้องไว้ด้วย จุดส้นเท้าเป็นจุดที่รับน้ำหนัก จากนั้นยืดตัวขึ้น นับเป็น 1 ครั้ง

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #Squat #ท่าสควอช #ท่าออกกำลังกาย #เพิ่มกล้ามเนื้อ #วิธีทำท่าควอช #สควอชลดพุง #สควอชที่ถูกวิธี #บริหารต้นขา #สควอชที่ถูกต้อง #สควอช กล้ามเนื้อ #สควอช กล้ามขา  #โรงพยาบาล #โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์ #โรงพยาบาลศิริราชปิย #โรงพยาบาลฝั่งธน #โรงพยาบาลฝั่งธนบุรี

ข้อแนะนำ 

 1. ขณะออกกำลังกายท่าสควอช (Squat) หลังต้องตรง อยู่ในแนวปกติ ไม่ก้มตัว ย่อตัวลงโดยที่ให้ลำตัวขึ้นและลงในแนวดิ่ง ทำขึ้น-ลงช้าๆ

 2. เวลาสควอช (Squat) สามารถแบ่งระดับการลงลึกได้เป็นสามระดับ

     2.1 Partial squat - ลงแค่ 40 องศา

     2.2 Half squat - ลง 70-100 องศา

     2.3 Deep squat - ลงมากกว่า 100 องศา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง