อุจจาระบอกโรค (Bristol stool scale)

#ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #อุจจาระแข็ง เบ่งไม่ออก #ถ่ายเหลว #ท้องเสีย #ท้องผูก #ถ่ายยาก #ตรวจ อุจจาระ #สังเกตอุจจาระ #ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ํา #Bristol stool scale

อาหารดีที่คุณรับประทาน พอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นของเสียออกมา เจ้าอุจจาระจะว่าหมดประโยชน์ ก็อาจจะถูกแต่ไม่ทั้งหมด เพราะอุจจาระยังทำหน้าที่ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ คอยพยากรณ์โรคหรือบอกสุขภาพร่างกายให้กับเราได้

โดยปกติเราจะแบ่งลักษณะของอุจจาระเป็น 7 กลุ่มลักษณะ ด้วย Bristol stool scale ซึ่งจะช่วยบอกว่าคุณมีปัญหาการขับถ่ายแบบไหน

ชนิดของอุจจาระ

อาการ

ชนิดที่ 1 ลักษณะเป็นเม็ดแข็ง คล้ายขี้กระต่าย

ชนิดที่1 และชนิดที่ 2

มักจะพบในคนท้องผูก

ชนิดที่ 2 ลักษณะเหมือนขี้กระต่ายรวมกัน ผิวขรุขระเป็นก้อนยาว

ชนิดที่ 3 ลักษณะเป็นก้อนยาว ผิวจะมีรอยแยกอยู่บ้าง

ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4 และชนิดที่ 5

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ชนิดที่ 4 ลักษณะคล้ากล้วยหอม (เป็นอุจจาระที่ดี)

ชนิดที่ 5 ลักษณะแตกๆ แต่ยังเป็นชิ้นอยู่

ชนิดที่ 6 ลักษณะเริ่มเหลวแต่ยังเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว

ชนิดที่ 6 และชนิดที่ 7

มักจะพบในคนที่ท้องเสีย

ชนิดที่ 7 มีลักษณะเหลวเป็นน้ำ ไม่มีเนื้อเลย

การที่รู้จักสังเกตอุจจาระเป็นประจำ จะช่วยให้คุณรู้ตัวต่ออาการของโรคที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยชีวิตของคุณเอง

คำแนะนำ

  • สังเกตอุจจาระเป็นประจำ
  • ดูลักษณะ
  • ดูสีและสิ่งผิดปกติ
  • การให้ข้อมูลที่ละเอียดมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้แม่นยำขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A

#ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #อุจจาระแข็ง เบ่งไม่ออก #ถ่ายเหลว #ท้องเสีย #ท้องผูก #ถ่ายยาก #ตรวจ อุจจาระ #สังเกตอุจจาระ #ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ํา #Bristol stool scale

อาหารดีที่คุณรับประทาน พอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นของเสียออกมา เจ้าอุจจาระจะว่าหมดประโยชน์ ก็อาจจะถูกแต่ไม่ทั้งหมด เพราะอุจจาระยังทำหน้าที่ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ คอยพยากรณ์โรคหรือบอกสุขภาพร่างกายให้กับเราได้

โดยปกติเราจะแบ่งลักษณะของอุจจาระเป็น 7 กลุ่มลักษณะ ด้วย Bristol stool scale ซึ่งจะช่วยบอกว่าคุณมีปัญหาการขับถ่ายแบบไหน

ชนิดของอุจจาระ

อาการ

ชนิดที่ 1 ลักษณะเป็นเม็ดแข็ง คล้ายขี้กระต่าย

ชนิดที่1 และชนิดที่ 2

มักจะพบในคนท้องผูก

ชนิดที่ 2 ลักษณะเหมือนขี้กระต่ายรวมกัน ผิวขรุขระเป็นก้อนยาว

ชนิดที่ 3 ลักษณะเป็นก้อนยาว ผิวจะมีรอยแยกอยู่บ้าง

ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4 และชนิดที่ 5

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ชนิดที่ 4 ลักษณะคล้ากล้วยหอม (เป็นอุจจาระที่ดี)

ชนิดที่ 5 ลักษณะแตกๆ แต่ยังเป็นชิ้นอยู่

ชนิดที่ 6 ลักษณะเริ่มเหลวแต่ยังเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว

ชนิดที่ 6 และชนิดที่ 7

มักจะพบในคนที่ท้องเสีย

ชนิดที่ 7 มีลักษณะเหลวเป็นน้ำ ไม่มีเนื้อเลย

การที่รู้จักสังเกตอุจจาระเป็นประจำ จะช่วยให้คุณรู้ตัวต่ออาการของโรคที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่เนิ่น ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยชีวิตของคุณเอง

คำแนะนำ

  • สังเกตอุจจาระเป็นประจำ
  • ดูลักษณะ
  • ดูสีและสิ่งผิดปกติ
  • การให้ข้อมูลที่ละเอียดมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้แม่นยำขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง