อุจจาระกำลังบอกอะไรคุณ?

     อาหารดีที่คุณรับประทาน พอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นของเสียออกมา เจ้าอุจจาระจะว่าหมดประโยชน์ ก็อาจจะถูกแต่ไม่ทั้งหมด เพราะอุจจาระยังทำหน้าที่ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ คอยพยากรณ์โรคหรือบอกสุขภาพร่างกายให้กับเราได้

โดยปกติเราจะแบ่งลักษณะของอุจจาระเป็น 7 กลุ่มลักษณะ ด้วย Bristol stool scale ซึ่งจะช่วยบอกว่าคุณมีปัญหาการขับถ่ายแบบไหน

ชนิดของอุจจาระ

อาการ

ชนิดที่ 1 ลักษณะเป็นเม็ดแข็ง คล้ายขี้กระต่าย

ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

มักจะพบในคนท้องผูก

ชนิดที่ 2 ลักษณะเหมือนขี้กระต่ายรวมกัน ผิวขรุขระเป็นก้อนยาว

ชนิดที่ 3 ลักษณะเป็นก้อนยาว ผิวจะมีรอยแยกอยู่บ้าง

ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4 และชนิดที่ 5

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ชนิดที่ 4 ลักษณะคล้ายกล้วยหอม (เป็นอุจจาระที่ดี)

ชนิดที่ 5 ลักษณะแตกๆ แต่ยังเป็นชิ้นอยู่

ชนิดที่ 6 ลักษณะเริ่มเหลวแต่ยังเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว

ชนิดที่ 6 และชนิดที่ 7

มักจะพบในคนที่ท้องเสีย

ชนิดที่ 7 มีลักษณะเหลวเป็นน้ำ ไม่มีเนื้อเลย

 

การที่รู้จักสังเกตอุจจาระเป็นประจำ จะช่วยให้คุณรู้ตัวต่ออาการของโรคที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยชีวิตของคุณเอง

คำแนะนำ

  • สังเกตอุจจาระเป็นประจำ
  • ดูลักษณะ
  • ดูสีและสิ่งผิดปกติ
  • การให้ข้อมูลที่ละเอียดมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้แม่นยำขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A

     อาหารดีที่คุณรับประทาน พอหมดประโยชน์ก็กลายเป็นของเสียออกมา เจ้าอุจจาระจะว่าหมดประโยชน์ ก็อาจจะถูกแต่ไม่ทั้งหมด เพราะอุจจาระยังทำหน้าที่ที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ คอยพยากรณ์โรคหรือบอกสุขภาพร่างกายให้กับเราได้

โดยปกติเราจะแบ่งลักษณะของอุจจาระเป็น 7 กลุ่มลักษณะ ด้วย Bristol stool scale ซึ่งจะช่วยบอกว่าคุณมีปัญหาการขับถ่ายแบบไหน

ชนิดของอุจจาระ

อาการ

ชนิดที่ 1 ลักษณะเป็นเม็ดแข็ง คล้ายขี้กระต่าย

ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

มักจะพบในคนท้องผูก

ชนิดที่ 2 ลักษณะเหมือนขี้กระต่ายรวมกัน ผิวขรุขระเป็นก้อนยาว

ชนิดที่ 3 ลักษณะเป็นก้อนยาว ผิวจะมีรอยแยกอยู่บ้าง

ชนิดที่ 3 ชนิดที่ 4 และชนิดที่ 5

อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ชนิดที่ 4 ลักษณะคล้ายกล้วยหอม (เป็นอุจจาระที่ดี)

ชนิดที่ 5 ลักษณะแตกๆ แต่ยังเป็นชิ้นอยู่

ชนิดที่ 6 ลักษณะเริ่มเหลวแต่ยังเป็นแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว

ชนิดที่ 6 และชนิดที่ 7

มักจะพบในคนที่ท้องเสีย

ชนิดที่ 7 มีลักษณะเหลวเป็นน้ำ ไม่มีเนื้อเลย

 

การที่รู้จักสังเกตอุจจาระเป็นประจำ จะช่วยให้คุณรู้ตัวต่ออาการของโรคที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่เนิ่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยชีวิตของคุณเอง

คำแนะนำ

  • สังเกตอุจจาระเป็นประจำ
  • ดูลักษณะ
  • ดูสีและสิ่งผิดปกติ
  • การให้ข้อมูลที่ละเอียดมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคหรืออาการเจ็บป่วยได้แม่นยำขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง