อาหารไหว้ตรุษจีน กินอย่างไรไม่เพิ่มน้ำตาล

วันตรุษจีน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เทศกาลฤดูใบไม้ผลิในประเทศจีน ถือเป็นวันหยุดยาวตามประเพณีของชาวจีนที่สำคัญที่สุด โดยมีธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้นแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอาหารคาวหวาน ขนมไหว้ และผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งของแป้งและน้ำตาล ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ หากรับประทานแป้งและน้ำตาลเกินกว่าความต้องการ เพื่อให้ทุกท่านเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม ทีมนักกำหนดอาหารจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักคำว่าคาร์บ ปริมาณพลังงาน น้ำตาล และแป้งที่มีในของไหว้ตรุษจีนกัน

คาร์บ คืออะไร?

คาร์บ เป็นชื่อเรียกย่อ ๆ ของคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน โดย 1 คาร์บ จะเทียบเท่ากับปริมาณคาร์โบไฮเดรตเฉลี่ยประมาณ 15 กรัม  เทียบเท่าข้าวสวย 1 ทัพพี หรือขนมปัง 1 แผ่น หรือผลไม้ 1 ส่วน (1 จานรองกาแฟ) เช่น แอปเปิล 1 ผล, ส้ม 1 ผล, ฝรั่ง ½ ลูก หรือนมสด 1 แก้ว (240 มิลลิลิตร) หรือน้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ยกตัวอย่างจากตารางด้านล่าง เช่น หากรับประทานขนมไข่ 1 ชิ้น ก็จะให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเทียบเท่ากับรับประทานข้าวไป 1 ทัพพีนั่นเอง

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณพลังงานและคาร์บในขนมไหว้

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณพลังงานและคาร์บในผลไม้ไหว้

วิธีการเลือกรับประทานขนมไหว้และผลไม้ไหว้

     1. ควรแบ่งรับประทานขนมไหว้ไม่เกินวันละ 1 - 2 ชิ้น เช่น หากเป็นขนมจันอับไม่ควรเกิน 2 ชิ้น/วัน หรือขนมไหว้ไหว้อื่น ๆ ตามตาราง ไม่ควรเกิน 1 ชิ้น/วัน โดยขนมไหว้ 1 - 2 ชิ้นจะให้พลังงานเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 กิโลแคลอรี หรือเทียบเท่าข้าวสวย 1 - 2 ทัพพี (1 - 2 คาร์บ) นอกจากนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมหวานหรือน้ำหวานเพิ่มในวันนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมพลังงาน แป้ง และน้ำตาลไม่ให้เกินความต้องการ

     2. ผลไม้ไหว้ แนะนำรับประทานไม่เกิน 1 จานรองกาแฟต่อมื้อ เช่น แอปเปิล 1 ผลกลาง, กล้วยหอม 1/2 ลูก และหลีกเลี่ยงเครื่องจิ้มในผลไม้ เช่น น้ำตาล เกลือ น้ำปลาหวาน

     3. เพิ่มการขยับร่างกายหรือออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่รับประทานไป

ควรรับประทานอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน ในปริมาณที่มากเกินความต้องการ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร

วันตรุษจีน หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เทศกาลฤดูใบไม้ผลิในประเทศจีน ถือเป็นวันหยุดยาวตามประเพณีของชาวจีนที่สำคัญที่สุด โดยมีธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนั้นแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งอาหารคาวหวาน ขนมไหว้ และผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งของแป้งและน้ำตาล ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ หากรับประทานแป้งและน้ำตาลเกินกว่าความต้องการ เพื่อให้ทุกท่านเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม ทีมนักกำหนดอาหารจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักคำว่าคาร์บ ปริมาณพลังงาน น้ำตาล และแป้งที่มีในของไหว้ตรุษจีนกัน

คาร์บ คืออะไร?

คาร์บ เป็นชื่อเรียกย่อ ๆ ของคาร์โบไฮเดรต 1 ส่วน โดย 1 คาร์บ จะเทียบเท่ากับปริมาณคาร์โบไฮเดรตเฉลี่ยประมาณ 15 กรัม  เทียบเท่าข้าวสวย 1 ทัพพี หรือขนมปัง 1 แผ่น หรือผลไม้ 1 ส่วน (1 จานรองกาแฟ) เช่น แอปเปิล 1 ผล, ส้ม 1 ผล, ฝรั่ง ½ ลูก หรือนมสด 1 แก้ว (240 มิลลิลิตร) หรือน้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ ยกตัวอย่างจากตารางด้านล่าง เช่น หากรับประทานขนมไข่ 1 ชิ้น ก็จะให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตเทียบเท่ากับรับประทานข้าวไป 1 ทัพพีนั่นเอง

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณพลังงานและคาร์บในขนมไหว้

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณพลังงานและคาร์บในผลไม้ไหว้

วิธีการเลือกรับประทานขนมไหว้และผลไม้ไหว้

     1. ควรแบ่งรับประทานขนมไหว้ไม่เกินวันละ 1 - 2 ชิ้น เช่น หากเป็นขนมจันอับไม่ควรเกิน 2 ชิ้น/วัน หรือขนมไหว้ไหว้อื่น ๆ ตามตาราง ไม่ควรเกิน 1 ชิ้น/วัน โดยขนมไหว้ 1 - 2 ชิ้นจะให้พลังงานเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 กิโลแคลอรี หรือเทียบเท่าข้าวสวย 1 - 2 ทัพพี (1 - 2 คาร์บ) นอกจากนี้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมหวานหรือน้ำหวานเพิ่มในวันนั้น ๆ เพื่อเป็นการควบคุมพลังงาน แป้ง และน้ำตาลไม่ให้เกินความต้องการ

     2. ผลไม้ไหว้ แนะนำรับประทานไม่เกิน 1 จานรองกาแฟต่อมื้อ เช่น แอปเปิล 1 ผลกลาง, กล้วยหอม 1/2 ลูก และหลีกเลี่ยงเครื่องจิ้มในผลไม้ เช่น น้ำตาล เกลือ น้ำปลาหวาน

     3. เพิ่มการขยับร่างกายหรือออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่รับประทานไป

ควรรับประทานอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน ในปริมาณที่มากเกินความต้องการ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง