ซีสต์ ก้อนเนื้องอก และหินปูนในเต้านม ต่างกันอย่างไร?

ถุงน้ำในเต้านม หรือ เรียกว่า ซีสต์ (Cyst)

ถุงน้ำ คือ ก้อนที่ภายในเป็นของเหลว ผู้หญิงที่มีถุงน้ำหรือซีสต์อาจคลำได้เองหรือตรวจพบโดยบังเอิญระหว่างการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) และอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) ประจำปีก็ได้ ถุงน้ำส่วนใหญ่จะไม่กลายเป็นมะเร็ง ดังนั้น โดยทั่วไปมักจะไม่ต้องรักษาใดๆ ยกเว้นถ้าคลำได้ก้อนใหญ่หรือมีอาการเจ็บ แพทย์อาจทำการดูดน้ำในถุงน้ำออกเพื่อบรรเทาอาการ

ก้อนเนื้องอกในเต้านมที่ไม่ใช่ซีสต์

ก้อนเนื้องอกในเต้านม หมายถึง ก้อนที่ภายในเป็นของแข็งหรือเนื้อนั่นเอง ก้อนเนื้อลักษณะแบบนี้อาจเป็นได้ทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็ง ส่วนใหญ่แล้วเมื่อคลำพบก้อนเนื้อในเต้านมควรจะต้องตรวจด้วยแมมโมแกรม (Mammogram) และ/หรืออัลตราซาวนด์เต้านม (Ultrasound) หรือในบางกรณีอาจต้องเจาะเนื้อเยื่อบางส่วนออกไป เพื่อตรวจดูว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

หินปูนในเต้านม

หินปูนในเต้านม คือ กลุ่มของสารแคลเซียมที่มารวมตัวกันในเต้านม จะแสดงให้เห็นได้จากการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) ไม่สามารถคลำพบได้ด้วยมือเปล่า หินปูนในเต้านมเป็นได้ทั้งหินปูนที่เป็นเนื้อดีและหินปูนที่เป็นเนื้อร้าย ซึ่งทั้ง 2 แบบจะแยกได้จากลักษณะที่เห็นในแมมโมแกรม (Mammogram) และ/หรือบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเจาะหินปูนนั้นเพื่อส่งตรวจเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 2 โซน E

ถุงน้ำในเต้านม หรือ เรียกว่า ซีสต์ (Cyst)

ถุงน้ำ คือ ก้อนที่ภายในเป็นของเหลว ผู้หญิงที่มีถุงน้ำหรือซีสต์อาจคลำได้เองหรือตรวจพบโดยบังเอิญระหว่างการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) และอัลตราซาวนด์ (Ultrasound) ประจำปีก็ได้ ถุงน้ำส่วนใหญ่จะไม่กลายเป็นมะเร็ง ดังนั้น โดยทั่วไปมักจะไม่ต้องรักษาใดๆ ยกเว้นถ้าคลำได้ก้อนใหญ่หรือมีอาการเจ็บ แพทย์อาจทำการดูดน้ำในถุงน้ำออกเพื่อบรรเทาอาการ

ก้อนเนื้องอกในเต้านมที่ไม่ใช่ซีสต์

ก้อนเนื้องอกในเต้านม หมายถึง ก้อนที่ภายในเป็นของแข็งหรือเนื้อนั่นเอง ก้อนเนื้อลักษณะแบบนี้อาจเป็นได้ทั้งที่ไม่ใช่มะเร็งและก้อนเนื้อที่เป็นมะเร็ง ส่วนใหญ่แล้วเมื่อคลำพบก้อนเนื้อในเต้านมควรจะต้องตรวจด้วยแมมโมแกรม (Mammogram) และ/หรืออัลตราซาวนด์เต้านม (Ultrasound) หรือในบางกรณีอาจต้องเจาะเนื้อเยื่อบางส่วนออกไป เพื่อตรวจดูว่าก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่

หินปูนในเต้านม

หินปูนในเต้านม คือ กลุ่มของสารแคลเซียมที่มารวมตัวกันในเต้านม จะแสดงให้เห็นได้จากการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) ไม่สามารถคลำพบได้ด้วยมือเปล่า หินปูนในเต้านมเป็นได้ทั้งหินปูนที่เป็นเนื้อดีและหินปูนที่เป็นเนื้อร้าย ซึ่งทั้ง 2 แบบจะแยกได้จากลักษณะที่เห็นในแมมโมแกรม (Mammogram) และ/หรือบางครั้งอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการเจาะหินปูนนั้นเพื่อส่งตรวจเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น 2 โซน E

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง