เทคนิคการเลือกดื่มนมสำหรับคนที่ดื่มนมแล้วปวดท้อง ท้องเสีย และการเลือกโยเกิร์ตที่มีโพรไบโอติกส์

ดื่มนมวัวแล้วปวดท้อง/ท้องเสีย

     ในบางคนที่ดื่มนมวัวแล้วมีอาการปวดท้อง/ท้องเสีย ซึ่งทำให้ไม่อยากดื่มนมหรือหลีกเลี่ยงการดื่มนมไปเลย ในความเป็นจริงอาการดังกล่าวเกิดจากการที่ร่างกายนั้นเกิดภาวะ “lactose intolerance” หรือก็คือภาวะพร่องในการสร้างเอนไซม์ lactase ที่ทำหน้าที่ในการย่อยน้ำตาล lactose ในนมวัวนั่นเอง ซึ่งภาวะอาการที่กล่าวมาข้างต้นมักพบในผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ไม่ได้ดื่มนมเป็นประจำ แล้วกลับมาดื่ม

 

เทคนิคการเลือกซื้อนมและวิธีปรับการดื่มนม

     โดยอาจเลือกดื่มนมทางเลือกอื่นทดแทน เช่น นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม ผลิตภัณฑ์นมที่ระบุข้างฉลากว่า “lactose free” ซึ่งจะไม่มีน้ำตาล lactose หรือสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตซึ่งจะทำให้ได้รับแคลเซียมคล้ายกับการดื่มนม(แนะนำเลือกสูตรออริจินัล) หรือหากอยากจะดื่มนมวัว อาจปรับโดยการค่อย ๆ กลับมาดื่มทีละน้อย เช่นครั้งละ 30-50 มิลลิลิตรติดต่อกัน 2-3 วันแล้วค่อยเพิ่มปริมาณในวันถัดไป และหลีกเลี่ยงการดื่มนมตอนท้องว่าง

 

วิธีการเลือกซื้อ โยเกิร์ต สูตรที่มีโพรไบโอติกส์ (Probiotic)

     โพรไบโอติกส์ คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้ ลดการเกิดท้องเสีย ลดการอักเสบและอาการผิดปกติอื่น ๆ ของลำไส้ เช่น ท้องอืด แน่นท้อง ป้องกันมะเร็งลำไส้ ส่งเสริมการดูดซึมสารอาหาร ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การมีโพรไบโอติกส์ที่สมดุลและเพียงพอในลำไส้จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้

โพรไบโอติกส์ สามารถพบในอาหารต่าง ๆ เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต กิมจิ มิโสะ

ตัวอย่างสายพันธุ์โพรไบโอติกส์ที่พบในโยเกิร์ตส่วนใหญ่ เช่น

  • ไบฟิโดแบคทีเรียม ไบฟิดุม (Bifidobacterium bifidum)
  • ไบฟิโดแบคทีเรียม แอนิมาลิส (Bifidobacterium animalis DN173010)
  • แล็คโตแบซิลลัส คาเซอิ (Lactobacillus casei)
  • แล็คโตแบซิลลัส แอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophilus)

     หากเลือกนมเปรี้ยว/โยเกิร์ต สูตรที่มีโพรไบโอติกส์แล้ว อย่าลืมดูปริมาณน้ำตาลและไขมัน ร่วมด้วย ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพอีกทางหนึ่ง

 

ข้อมูลจาก: นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ

ดื่มนมวัวแล้วปวดท้อง/ท้องเสีย

     ในบางคนที่ดื่มนมวัวแล้วมีอาการปวดท้อง/ท้องเสีย ซึ่งทำให้ไม่อยากดื่มนมหรือหลีกเลี่ยงการดื่มนมไปเลย ในความเป็นจริงอาการดังกล่าวเกิดจากการที่ร่างกายนั้นเกิดภาวะ “lactose intolerance” หรือก็คือภาวะพร่องในการสร้างเอนไซม์ lactase ที่ทำหน้าที่ในการย่อยน้ำตาล lactose ในนมวัวนั่นเอง ซึ่งภาวะอาการที่กล่าวมาข้างต้นมักพบในผู้สูงอายุหรือบุคคลที่ไม่ได้ดื่มนมเป็นประจำ แล้วกลับมาดื่ม

 

เทคนิคการเลือกซื้อนมและวิธีปรับการดื่มนม

     โดยอาจเลือกดื่มนมทางเลือกอื่นทดแทน เช่น นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม ผลิตภัณฑ์นมที่ระบุข้างฉลากว่า “lactose free” ซึ่งจะไม่มีน้ำตาล lactose หรือสามารถเลือกเป็นโยเกิร์ตซึ่งจะทำให้ได้รับแคลเซียมคล้ายกับการดื่มนม(แนะนำเลือกสูตรออริจินัล) หรือหากอยากจะดื่มนมวัว อาจปรับโดยการค่อย ๆ กลับมาดื่มทีละน้อย เช่นครั้งละ 30-50 มิลลิลิตรติดต่อกัน 2-3 วันแล้วค่อยเพิ่มปริมาณในวันถัดไป และหลีกเลี่ยงการดื่มนมตอนท้องว่าง

 

วิธีการเลือกซื้อ โยเกิร์ต สูตรที่มีโพรไบโอติกส์ (Probiotic)

     โพรไบโอติกส์ คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรคในลำไส้ ลดการเกิดท้องเสีย ลดการอักเสบและอาการผิดปกติอื่น ๆ ของลำไส้ เช่น ท้องอืด แน่นท้อง ป้องกันมะเร็งลำไส้ ส่งเสริมการดูดซึมสารอาหาร ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การมีโพรไบโอติกส์ที่สมดุลและเพียงพอในลำไส้จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้

โพรไบโอติกส์ สามารถพบในอาหารต่าง ๆ เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต กิมจิ มิโสะ

ตัวอย่างสายพันธุ์โพรไบโอติกส์ที่พบในโยเกิร์ตส่วนใหญ่ เช่น

  • ไบฟิโดแบคทีเรียม ไบฟิดุม (Bifidobacterium bifidum)
  • ไบฟิโดแบคทีเรียม แอนิมาลิส (Bifidobacterium animalis DN173010)
  • แล็คโตแบซิลลัส คาเซอิ (Lactobacillus casei)
  • แล็คโตแบซิลลัส แอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophilus)

     หากเลือกนมเปรี้ยว/โยเกิร์ต สูตรที่มีโพรไบโอติกส์แล้ว อย่าลืมดูปริมาณน้ำตาลและไขมัน ร่วมด้วย ปัจจุบันมีหลายยี่ห้อ ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล เพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพอีกทางหนึ่ง

 

ข้อมูลจาก: นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง