หูดับ หรือหูตึงเฉียบพลัน

    หูดับ หรือโรคหูตึงเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing Loss) คือ ภาวะที่มีการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ซึ่งพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและวัยกลางคน

สาเหตุการเกิดโรคหูดับเฉียบพลัน

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอาการแต่เชื่อว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัส การอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน การบวมน้ำของหูชั้นใน การมีรูรั่วของท่อหูชั้นใน แต่อาจเกิดจากสาเหตุที่เป็นอันตรายได้ เช่น เนื้องอกบริเวณประสาทหู หรือความผิดปกติของสมอง เป็นต้น

อาการหูดับที่พบบ่อย

 • สูญเสียการได้ยินเฉียบพลันและมักเป็นในหูข้างเดียว
 • อาจมีอาการเสียงดังรบกวนในหูข้างนั้น
 • มีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วย

การตรวจวินิจฉัยโรคหูดับ

เมื่อผู้ป่วยรู้สึกมีอาการดังกล่าวข้างต้นและมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย แพทย์จะซักประวัติพร้อมตรวจร่างกาย และตรวจระดับการได้ยินขั้นต้นโดยใช้เครื่องมือ Audiometer ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง หรือตรวจทางรังสี

แนวทางการรักษาโรคหูดับ

 1. ในเบื้องต้นแพทย์จะให้ยารับประทาน เช่น ยาลดการอักเสบ ยาขยายหลอดเลือด วิตามิน หรือยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะ เป็นต้น
 2. ให้ผู้ป่วยนอนพักที่บ้าน บางรายอาจต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 3. หลังจากนั้นแพทย์จะนัดตรวจวัดระดับการได้ยินเป็นระยะเพื่อประเมินผลการรักษาและติดตามผลการรักษาในระยะยาวต่อไป

ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรรีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันที เนื่องจากผู้ป่วยบางรายสามารถได้รับการได้ยินกลับคืนมาเหมือนปกติหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ในระยะแรกที่เริ่มมีอาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D

    หูดับ หรือโรคหูตึงเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing Loss) คือ ภาวะที่มีการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ซึ่งพบได้ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย มักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและวัยกลางคน

สาเหตุการเกิดโรคหูดับเฉียบพลัน

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอาการแต่เชื่อว่าอาจเกิดจากเชื้อไวรัส การอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน การบวมน้ำของหูชั้นใน การมีรูรั่วของท่อหูชั้นใน แต่อาจเกิดจากสาเหตุที่เป็นอันตรายได้ เช่น เนื้องอกบริเวณประสาทหู หรือความผิดปกติของสมอง เป็นต้น

อาการหูดับที่พบบ่อย

 • สูญเสียการได้ยินเฉียบพลันและมักเป็นในหูข้างเดียว
 • อาจมีอาการเสียงดังรบกวนในหูข้างนั้น
 • มีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วย

การตรวจวินิจฉัยโรคหูดับ

เมื่อผู้ป่วยรู้สึกมีอาการดังกล่าวข้างต้นและมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย แพทย์จะซักประวัติพร้อมตรวจร่างกาย และตรวจระดับการได้ยินขั้นต้นโดยใช้เครื่องมือ Audiometer ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง หรือตรวจทางรังสี

แนวทางการรักษาโรคหูดับ

 1. ในเบื้องต้นแพทย์จะให้ยารับประทาน เช่น ยาลดการอักเสบ ยาขยายหลอดเลือด วิตามิน หรือยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะ เป็นต้น
 2. ให้ผู้ป่วยนอนพักที่บ้าน บางรายอาจต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 3. หลังจากนั้นแพทย์จะนัดตรวจวัดระดับการได้ยินเป็นระยะเพื่อประเมินผลการรักษาและติดตามผลการรักษาในระยะยาวต่อไป

ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรรีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทันที เนื่องจากผู้ป่วยบางรายสามารถได้รับการได้ยินกลับคืนมาเหมือนปกติหากได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่ในระยะแรกที่เริ่มมีอาการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง