บริการจัดส่งยาถึงบ้าน (Pharmacy Delivery)

     SiPH พัฒนาระบบการรับยาวิธีใหม่แบบ New Normal สำหรับผู้รับริการเพื่อความสะดวกในการรับยาได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ และ Drive Thru สามารถแจ้งความประสงค์รับยาได้ที่ โทร. 1474 กด 2 หรือ Email: [email protected]

 

     SiPH พัฒนาระบบการรับยาวิธีใหม่แบบ New Normal สำหรับผู้รับริการเพื่อความสะดวกในการรับยาได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ไปรษณีย์ และ Drive Thru สามารถแจ้งความประสงค์รับยาได้ที่ โทร. 1474 กด 2 หรือ Email: [email protected]

 


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง