กิจกรรม ครอบครัวห่วงใย เข้าใจเบาหวาน

   คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงานเนื่องในวันเบาหวานโลก ภายใต้ชื่อ “ครอบครัวห่วงใย เข้าใจเบาหวาน” เนื่องจากครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลจึงตระหนักถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ญาติในการดูแลคนในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวาน และการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน รวมถึงการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นเบาหวานเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและสมาชิกในบ้านสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งครอบครัว

 

   กิจกรรมภายในงานมีการให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลจาก คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพเล็บ ปัญหาเล็บขบ เล็บผิดรูป และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผิวหนัง เล็บ และเท้า

 

   ภายในงานยังมีการให้คำแนะนำในการใช้ยาอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับประทานยาที่ถูกต้องและปลอดภัยจากทีมเภสัชกร 

   

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับความรู้ในการรับประทานผลไม้ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน และรับคำปรึกษาด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร พร้อมมีการเล่นเกมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความหวานในเครื่องดื่มแต่ละชนิด งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 - 15.00 น. ชั้น 2 SiPH

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

   คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดงานเนื่องในวันเบาหวานโลก ภายใต้ชื่อ “ครอบครัวห่วงใย เข้าใจเบาหวาน” เนื่องจากครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โรงพยาบาลจึงตระหนักถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ญาติในการดูแลคนในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวาน และการดูแลตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน รวมถึงการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เป็นเบาหวานเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทรกซ้อน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและสมาชิกในบ้านสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข และมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งครอบครัว

 

   กิจกรรมภายในงานมีการให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลจาก คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสุขภาพเล็บ ปัญหาเล็บขบ เล็บผิดรูป และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผิวหนัง เล็บ และเท้า

 

   ภายในงานยังมีการให้คำแนะนำในการใช้ยาอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ทั้งแบบรับประทานและแบบฉีด พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับประทานยาที่ถูกต้องและปลอดภัยจากทีมเภสัชกร 

   

นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับความรู้ในการรับประทานผลไม้ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน และรับคำปรึกษาด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหาร พร้อมมีการเล่นเกมสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความหวานในเครื่องดื่มแต่ละชนิด งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.00 - 15.00 น. ชั้น 2 SiPH

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง