กิจกรรม Heart Hero

   ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน Heart Hero” เนื่องในวันหัวใจโลก เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมปลุกความเป็น Hero ในใจคุณ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สร้างพลังปกป้องหัวใจ เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังมีฮีโร่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว แพทย์ พยาบาล และหลายๆ คนที่ห่วงใยและพร้อมจะดูแลไปด้วยกัน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

   ผู้ร่วมงานได้รับฟังความรู้เรื่อง “ภูมิคุ้มกันหัวใจ” โดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ มาให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ด้วยการให้คำสัญญากับตัวเอง สัญญากับคนที่เรารัก ว่าจะดูแลสุขภาพหัวใจ และสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรง

 

   อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรง และร่วมกิจกรรม “ออกกำลังสร้างหัวใจฟิต” ด้วยท่าออกกำลังกายง่ายๆ และปลอดภัย จากทีมนักกายภาพบำบัด    

 

   นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมเล่นเกมอย่างสนุกสนาน พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลตัวเองและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจจากทีมพยาบาลศูนย์หัวใจ รับความรู้ด้านโภชนาการจากนักกำหนด รับคำปรึกษาเรื่องยาจากเภสัชกร และสาธิตการออกกำลังกายจากทีมนักกายภาพบำบัด 

 

   โรงพยาบาลยังมอบรางวัลแพคเกจตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,300 บาท จำนวน 5 รางวัล จากการสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “Heart Hero” งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ชั้น 2 SiPH

อ่านความรู้เรื่องการดูแลหัวใจให้แข็งแรงได้ที่ คลิก!! กินอยู่อย่างไรให้หัวใจแข็งแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หัวใจ ชั้น 4 โซน C

   ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงาน Heart Hero” เนื่องในวันหัวใจโลก เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมปลุกความเป็น Hero ในใจคุณ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพ สร้างพลังปกป้องหัวใจ เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคในกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงให้กำลังใจผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังมีฮีโร่ ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว แพทย์ พยาบาล และหลายๆ คนที่ห่วงใยและพร้อมจะดูแลไปด้วยกัน นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญ ศรีรัตนสถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นประธานเปิดงาน

 

   ผู้ร่วมงานได้รับฟังความรู้เรื่อง “ภูมิคุ้มกันหัวใจ” โดย ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ มาให้ความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ด้วยการให้คำสัญญากับตัวเอง สัญญากับคนที่เรารัก ว่าจะดูแลสุขภาพหัวใจ และสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรง

 

   อีกทั้งยังมีการให้ความรู้ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรง และร่วมกิจกรรม “ออกกำลังสร้างหัวใจฟิต” ด้วยท่าออกกำลังกายง่ายๆ และปลอดภัย จากทีมนักกายภาพบำบัด    

 

   นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมเล่นเกมอย่างสนุกสนาน พร้อมรับคำแนะนำในการดูแลตัวเองและประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจจากทีมพยาบาลศูนย์หัวใจ รับความรู้ด้านโภชนาการจากนักกำหนด รับคำปรึกษาเรื่องยาจากเภสัชกร และสาธิตการออกกำลังกายจากทีมนักกายภาพบำบัด 

 

   โรงพยาบาลยังมอบรางวัลแพคเกจตรวจสุขภาพ มูลค่า 3,300 บาท จำนวน 5 รางวัล จากการสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “Heart Hero” งานจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ชั้น 2 SiPH

อ่านความรู้เรื่องการดูแลหัวใจให้แข็งแรงได้ที่ คลิก!! กินอยู่อย่างไรให้หัวใจแข็งแรง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หัวใจ ชั้น 4 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง