สาระสุขภาพ

เทคนิคเพิ่มการกินผักและผลไม้

08 มิถุนายน 2566
การกินผักและผลไม้ อย่างน้อยวันละ 5 ส่วนหรือ ประมาณ 400 กรัม (ผักสุก 6 ทัพพี และผลไม้ 2 ส่วน) จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคอ้วน และโรคมะเร็งบางชนิดได้

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง