สาระสุขภาพ

การตรวจวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง

17 ตุลาคม 2563
การวัดความดันโลหิต 24 ชั่วโมง ทำให้สามารถตรวจวัดความดันโลหิตที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของวัน ช่วยในการประเมินการรักษา นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวัดได้ขณะนอนหลับ

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง