สาระสุขภาพ

Q&A ถามตอบเรื่องวัคซีน moderna

21 กันยายน 2564
วัคซีนโมเดอร์นา (moderna COVID-19 Vaccine) เป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมสังเคราะห์ขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด 19 อยู่ที่ 94% หลายคนอาจมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน moderna สามารถอ่านข้อมูลได้ที่นี่

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง