สาระสุขภาพ

โรคงูสวัดคืออะไร

25 สิงหาคม 2565
โรคงูสวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัส เป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคสุกใส เมื่อเริ่มเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เป็นโรคสุกใส เมื่อหาย เชื้อจะหลบซ่อนอยู่ในร่างกายได้หลายปี โดยไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง