สาระสุขภาพ

โรคสมาธิสั้น ใกล้ตัวลูกกว่าที่คิด

09 มกราคม 2566
พฤติกรรมของเด็กโดยทั่วไปอาจมีความซุกซน อยู่ไม่นิ่ง ทำอะไรต่อเนื่องได้ไม่นาน แต่ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) ทำให้เด็กมีอาการซน สมาธิสั้น วอกแวกง่ายกว่าปกติ

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง