สาระสุขภาพ

ข้อควรรู้ก่อนการทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (Skin Prick Test)

10 พฤษภาคม 2561
การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนัง นิยมตรวจในเด็กที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องยอมให้แพทย์สะกิดผิวหนังได้

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง