Q&A เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย

     การเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ นับว่าเป็นความฉลาดของคนไทยที่นำน้ำมาช่วยคลายร้อน แต่ในปัจจุบันการเล่นน้ำเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมากอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้

1. น้ำที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคอะไรบ้าง?

ตอบ: น้ำที่ไม่สะอาดจะพบเชื้อโรคได้หลายชนิดทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส รวมทั้งปรสิตต่าง ๆ เช่น ไข่พยาธิ อะมีบา เป็นต้น

2. น้ำที่มีเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายทางใดได้บ้าง มีอันตรายอย่างไร?

ตอบ: เชื้อโรคและการก่อโรคที่ปนมากับน้ำ ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคและการเข้าสู่ร่างกาย เช่น

  • ทางปาก เชื้อโรคจะเข้าไปอาศัยอยู่ในลำไส้โดยการรับประทาน เช่น  เชื้อไข้ไทฟอยด์ เชื้อบิด ทำให้เกิดท้องเสีย โรคอุจจาระร่วง ถ่ายเป็นมูกปนเลือด เป็นต้น
  • ทางตา เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส อะมีบา ทำให้กระจกตาอักเสบ
  • ทางบาดแผล ทำให้ผิวหนังอักเสบ เป็นหนอง เป็นแผลเรื้อรัง
  • ทางจมูกหรือการสำลัก เช่น เชื้ออะมีบา ได้แก่ Naegleria (นีเกลอเรีย) ทำให้เกิดโรคเยื่อบุสมองอักเสบ แต่ผู้ป่วยจากเชื้ออะมีบานี้พบได้ไม่บ่อย

3. เล่นน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย?

ตอบ:  ไม่ควรเล่นน้ำรุนแรง หรือนำน้ำใส่ถุงพลาสติกและขว้างปากัน เพราะอาจเกิดอุบัติตามมา ควรใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำประปา หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น น้ำคลอง

4. ถ้าน้ำเข้าตา สำลัก หรือกลืนน้ำเข้าไปควรทำอย่างไร?

ตอบ: ถ้าน้ำไม่สะอาดเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด ถ้าสำลักน้ำหรือเข้าปาก ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อและลักษณะของน้ำ ถ้ามีเชื้อโรคไม่มากอาจไม่ทำให้เกิดโรค แต่ถ้าน้ำสำลักเข้าทางจมูก ควรสังเกตว่ามีอาการไข้ น้ำมูกไหล หรือปวดศีรษะหรือไม่ ทั้งหมดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้น้ำสะอาดในการเล่นสงกรานต์

5. เชื้ออะมีบาที่อาศัยอยู่ในน้ำคืออะไร?

ตอบ: เชื้ออะมีบาเป็นสัตว์เซลล์เดียวอาศัยอยู่ในธรรมชาติ ปกติอยู่ในดิน โคลน เลน หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เมื่อฝนตก น้ำฝนจะชะล้างดินที่เชื้ออะมีบาลงสู่แหล่งน้ำ

6. อาการเมื่อได้รับเชื้ออะมีบาเป็นอย่างไร?

ตอบ: ผู้ที่ได้รับเชื้ออะมีบาโดยการสำลักน้ำเข้าสู่ทางจมูกจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะคล้ายเป็นหวัด และการได้รับกลิ่นจะเสียไป อาการปวดศีรษะนี้จะรุนแรงขึ้น และมีอาการคอแข็ง หลังแข็ง ซึ่งเป็นอาการของสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่ควรรุนแรง ไม่ใช้น้ำไม่สะอาดมาเล่นสาดกัน ควรระมัดระวังการสำลักน้ำทั้งทางปากและจมูก ผู้ที่เปียกน้ำเป็นเวลานาน ๆ ควรห่วงใยสุขภาพของตนเอง และเล่นสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D

     การเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ นับว่าเป็นความฉลาดของคนไทยที่นำน้ำมาช่วยคลายร้อน แต่ในปัจจุบันการเล่นน้ำเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปมากอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้

1. น้ำที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคอะไรบ้าง?

ตอบ: น้ำที่ไม่สะอาดจะพบเชื้อโรคได้หลายชนิดทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส รวมทั้งปรสิตต่าง ๆ เช่น ไข่พยาธิ อะมีบา เป็นต้น

2. น้ำที่มีเชื้อโรค เข้าสู่ร่างกายทางใดได้บ้าง มีอันตรายอย่างไร?

ตอบ: เชื้อโรคและการก่อโรคที่ปนมากับน้ำ ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคและการเข้าสู่ร่างกาย เช่น

  • ทางปาก เชื้อโรคจะเข้าไปอาศัยอยู่ในลำไส้โดยการรับประทาน เช่น  เชื้อไข้ไทฟอยด์ เชื้อบิด ทำให้เกิดท้องเสีย โรคอุจจาระร่วง ถ่ายเป็นมูกปนเลือด เป็นต้น
  • ทางตา เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส อะมีบา ทำให้กระจกตาอักเสบ
  • ทางบาดแผล ทำให้ผิวหนังอักเสบ เป็นหนอง เป็นแผลเรื้อรัง
  • ทางจมูกหรือการสำลัก เช่น เชื้ออะมีบา ได้แก่ Naegleria (นีเกลอเรีย) ทำให้เกิดโรคเยื่อบุสมองอักเสบ แต่ผู้ป่วยจากเชื้ออะมีบานี้พบได้ไม่บ่อย

3. เล่นน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย?

ตอบ:  ไม่ควรเล่นน้ำรุนแรง หรือนำน้ำใส่ถุงพลาสติกและขว้างปากัน เพราะอาจเกิดอุบัติตามมา ควรใช้น้ำสะอาด เช่น น้ำประปา หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำจากแหล่งน้ำที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน เช่น น้ำคลอง

4. ถ้าน้ำเข้าตา สำลัก หรือกลืนน้ำเข้าไปควรทำอย่างไร?

ตอบ: ถ้าน้ำไม่สะอาดเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด ถ้าสำลักน้ำหรือเข้าปาก ขึ้นอยู่กับจำนวนเชื้อและลักษณะของน้ำ ถ้ามีเชื้อโรคไม่มากอาจไม่ทำให้เกิดโรค แต่ถ้าน้ำสำลักเข้าทางจมูก ควรสังเกตว่ามีอาการไข้ น้ำมูกไหล หรือปวดศีรษะหรือไม่ ทั้งหมดนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้น้ำสะอาดในการเล่นสงกรานต์

5. เชื้ออะมีบาที่อาศัยอยู่ในน้ำคืออะไร?

ตอบ: เชื้ออะมีบาเป็นสัตว์เซลล์เดียวอาศัยอยู่ในธรรมชาติ ปกติอยู่ในดิน โคลน เลน หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เมื่อฝนตก น้ำฝนจะชะล้างดินที่เชื้ออะมีบาลงสู่แหล่งน้ำ

6. อาการเมื่อได้รับเชื้ออะมีบาเป็นอย่างไร?

ตอบ: ผู้ที่ได้รับเชื้ออะมีบาโดยการสำลักน้ำเข้าสู่ทางจมูกจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะคล้ายเป็นหวัด และการได้รับกลิ่นจะเสียไป อาการปวดศีรษะนี้จะรุนแรงขึ้น และมีอาการคอแข็ง หลังแข็ง ซึ่งเป็นอาการของสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

การเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่ควรรุนแรง ไม่ใช้น้ำไม่สะอาดมาเล่นสาดกัน ควรระมัดระวังการสำลักน้ำทั้งทางปากและจมูก ผู้ที่เปียกน้ำเป็นเวลานาน ๆ ควรห่วงใยสุขภาพของตนเอง และเล่นสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง