สาระสุขภาพ

ออกกำลังกายให้ได้ผลด้วย Max Heart Rate

07 สิงหาคม 2561
ถ้าอยากลดน้ำหนักแบบปลอดภัยควรเริ่มต้นจากการออกกำลังกายให้ได้ผลด้วย Max Heart Rate (MHR)

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง