สาระสุขภาพ

เฝือกสบฟัน แก้ปัญหานอนกัดฟัน

03 พฤษภาคม 2565
ข้อต่อขากรรไกร เป็นอวัยวะที่ถูกใช้งานมากที่สุด โดยมีกล้ามเนื้อบดเคี้ยวช่วยยึดขากรรไกรล่างให้ทำงานร่วมกับข้อต่อขากรรไกร เมื่อข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ จะส่งผลต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว มีความเจ็บปวด การอ้าปากถูกจำกัด มีเสียงดังเกิดขึ้นเมื่อข้อต่อขาก

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง