สาระสุขภาพ

อันตราย !! อย่าพักทันที หลังออกกำลังกาย

24 ธันวาคม 2564
ขึ้นชื่อว่าออกกำลังกายแล้ว ต้องมาคู่กับคำว่า “ เหนื่อย ”  อย่างแน่นอน และการที่เหนื่อยแบบแทบขาดใจนั้นก็ทำให้หลายคนเลือกที่จะ “หยุด” ทันทีหลังออกกำลังกาย ซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่ดีนัก เพราะการหยุดพักอย่างกะทันหันระหว่างออกกำลังกาย ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตได้เลย

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง