รศ.นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
รศ.นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  08:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. ปิติพล ชูพงศ์
รศ.นพ. ปิติพล ชูพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  16:30 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. บุษบา สาธรสุเมธี
พญ. บุษบา สาธรสุเมธี
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์
พญ. บัณฑิตา เลิศสุวรรณโรจน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
อ.พญ. เพียงพร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
อ.พญ. พิมพ์ขวัญ จารุอำพรพรรณ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  17:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  15:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์