ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น.
  11:30 - 13:00 น.
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  ตรวจเฉพาะ EMG
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • พฤหัสบดี
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  12:50 - 14:20 น.
  สัปดาห์ที่ 1,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ผศ.พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:30 - 18:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  14:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. พรชัย งามธนวัฒน์
นพ. พรชัย งามธนวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  17:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
พญ. รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
รศ.พญ. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:30 - 15:30 น.
 • อาทิตย์
  09:45 - 12:45 น.
ดูข้อมูลแพทย์