ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:30 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • ศุกร์
  09:15 - 11:55 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ธนพร เอี่ยมพรรัตน์
พญ.ธนพร เอี่ยมพรรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ผศ. พญ.ธนิษฐา ธนาเกียรติภิญโญ
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
พญ.รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
รศ. พญ.วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:20 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 5
  09:20 - 12:40 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 5
 • อาทิตย์
  09:40 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์