รศ. พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
รศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:00 - 11:15 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. พญ. งามแข เรืองวรเวทย์
ศ. พญ.งามแข เรืองวรเวทย์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 18:55 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:02 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ชารีนันท์ จิรภาไพศาล
รศ. พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  08:30 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ณัฐพร เทศะวิบุล
รศ. พญ.ณัฐพร เทศะวิบุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:00 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
รศ. นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ดารินทร์ สากิยลักษณ์
รศ. พญ.ดารินทร์ สากิยลักษณ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล
รศ. นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  14:30 - 17:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.ดร. นพ. นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา
รศ.ดร. นพ.นพศักดิ์ ผาสุขกิจวัฒนา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 11:06 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  14:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. นริศ กิจณรงค์
รศ. นพ.นริศ กิจณรงค์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2