พญ. ปิยศิริ เศรษฐบุตร
พญ.ปิยศิริ เศรษฐบุตร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล
อ. พญ.พรรณวดี ทองเจริญศิริกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 19:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  16:30 - 19:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. พิชญา มณีประสพโชค
อ. พญ.พิชญา มณีประสพโชค
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. พิชญา ลิ้มโภคา
พญ.พิชญา ลิ้มโภคา
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  16:30 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. พิชานี ฉวีกุลรัตน์
อ. พญ.พิชานี ฉวีกุลรัตน์
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
รศ. พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ภัทริยา จิรวัฒนาดล
อ. พญ.ภัทริยา จิรวัฒนาดล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  14:30 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
ผศ. พญ.มนัสมน ชัยรัชนีบูลย์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ. พญ. ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ศ. พญ.ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์