รศ. นพ. อัฐพร ตระการสง่า
รศ. นพ.อัฐพร ตระการสง่า
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
รศ. นพ.อัมพัน เฉลิมโชคเจริญกิจ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. อัษฎา เมธเศรษฐ
ศ.คลินิก นพ.อัษฎา เมธเศรษฐ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. อาจบดินทร์ วินิจกุล
อ. นพ.อาจบดินทร์ วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 11:30 น.
  สัปดาห์ที่ 4
ดูข้อมูลแพทย์
อ.ดร. นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์
อ.ดร. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • อาทิตย์
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. นพ. อาชวินทร์ ตันไพจิตร
รศ. นพ.อาชวินทร์ ตันไพจิตร
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. อารยา มานะผจญ
พญ.อารยา มานะผจญ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 19:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  13:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. อารีรัตน์ อุณหสุทธิยานนท์
อ. พญ.อารีรัตน์ อุณหสุทธิยานนท์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ศ.คลินิก นพ.อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • เสาร์
  09:00 - 12:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์