สาระสุขภาพ

การถอนฟัน เรื่องสำคัญที่ควรรู้ (The Extraction of Teeth)

14 มีนาคม 2566
การถอนฟัน เป็นหนึ่งในวิธีรักษาสุขภาพช่องปากไว้ ซึ่งในปัจจุบันการถอนฟันทำได้ไม่ยุ่งยาก ขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันในฟันแต่ละซี่ และในผู้ป่วยแต่ละรายทันตแพทย์มักจะเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อกำจัดความเสี่ยงการเกิดภาวะการอักเสบขึ้น

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง