สาระสุขภาพ

อันตราย!! จากการจัดฟันแฟชั่น (Fake braces trend)

20 กันยายน 2566
การจัดฟันแฟชั่นอันตราย โดยเฉพาะการใส่เครื่องมือจากผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์และไม่มีความรู้ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ในช่องปากตามมาเช่นเหงือกอักเสบเป็นแผล มีเลือดไหล เกิดแผลในช่องปาก ฟันผุ และสารอันตรายดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง