ไม่อยากข้อเข่าเสื่อม มาลองทำท่าบริหารข้อเข่ากัน

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์#โรงพยาบาลศิริราช #การบริหารข้อเข่า #การบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่า #กล้ามเนื้อเข่า #ข้อเข่า #บริหารข้อเข่า #การออกกำลังกายเข่า #เข่าเสื่อม #โรคข้อเข่าเสื่อม #ข้อเข่าเสื่อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์#โรงพยาบาลศิริราช #การบริหารข้อเข่า #การบริหารกล้ามเนื้อข้อเข่า #กล้ามเนื้อเข่า #ข้อเข่า #บริหารข้อเข่า #การออกกำลังกายเข่า #เข่าเสื่อม #โรคข้อเข่าเสื่อม #ข้อเข่าเสื่อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง