ขยับผิดท่าระวังกล้ามเนื้อสะโพกหนีบอักเสบเส้นประสาท

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบเรื้อรัง จนบีบเส้นประสาท #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบเฉียบพลัน #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบ รักษา #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบ #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบ อาการ #Piriformis Syndrome

ภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบอักเสบเส้นประสาทเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดจากมีพังผืด หรือเส้นเลือดที่อยู่รอบกล้ามเนื้อเล็กๆ หลังข้อสะโพกที่เรียกว่า Piriformis Muscle ไปดึงรั้ง หรือกดทับเส้นประสาทใหญ่ที่ลงไปบริเวณขา ซึ่งเรียกว่า Sciatic Nerve จะมีอาการแสดงออกเหมือนกับภาวะการกดทับเส้นประสาทที่เอวจากหมอนรองกระดูกหรือภาวะช่องโพรงสันหลังตีบตัน

อาการบ่งบอก

ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับการกดทับของเส้นประสาทที่หลัง บริเวณส่วนเอว โดยจะมีอาการปวดจากก้นสะโพกข้างใดข้างหนึ่งร้าวไปถึงข้อพับเข่า บางรายที่มีความรุนแรงมาก จะมีอาการชาและอ่อนแรง

วิธีการรักษา

การรักษาเริ่มจากการใช้ยา และควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการภาวะดังกล่าว เช่น ท่านั่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ใส่กระเป๋าสตางค์ลงในข้างที่เจ็บ หรือการเล่นกีฬาที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจใช้การฉีด Steroid ขนาดน้อยๆ เข้าที่ก้นสะโพกที่เจ็บ ซึ่งส่วนมากแล้วจะได้ผลน้อยสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบเรื้อรัง จนบีบเส้นประสาท #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบเฉียบพลัน #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบ รักษา #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบ #กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบ อาการ #Piriformis Syndrome

ภาวะกล้ามเนื้อสะโพกหนีบอักเสบเส้นประสาทเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดจากมีพังผืด หรือเส้นเลือดที่อยู่รอบกล้ามเนื้อเล็กๆ หลังข้อสะโพกที่เรียกว่า Piriformis Muscle ไปดึงรั้ง หรือกดทับเส้นประสาทใหญ่ที่ลงไปบริเวณขา ซึ่งเรียกว่า Sciatic Nerve จะมีอาการแสดงออกเหมือนกับภาวะการกดทับเส้นประสาทที่เอวจากหมอนรองกระดูกหรือภาวะช่องโพรงสันหลังตีบตัน

อาการบ่งบอก

ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับการกดทับของเส้นประสาทที่หลัง บริเวณส่วนเอว โดยจะมีอาการปวดจากก้นสะโพกข้างใดข้างหนึ่งร้าวไปถึงข้อพับเข่า บางรายที่มีความรุนแรงมาก จะมีอาการชาและอ่อนแรง

วิธีการรักษา

การรักษาเริ่มจากการใช้ยา และควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอาการภาวะดังกล่าว เช่น ท่านั่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ใส่กระเป๋าสตางค์ลงในข้างที่เจ็บ หรือการเล่นกีฬาที่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ อาจใช้การฉีด Steroid ขนาดน้อยๆ เข้าที่ก้นสะโพกที่เจ็บ ซึ่งส่วนมากแล้วจะได้ผลน้อยสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง