ไอโอดีน ทำไมร่างกายถึงขาดไม่ได้ (Iodine Deficiency Disorder)

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคขาดสารไอโอดีน #ไอโอดีน #ไทรอยด์ฮอร์โมนขาดสมดุล #ร่างกายเสียสมดุล #โรคเอ๋อ #โรคคอพอก #ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ #เสี่ยงแท้ง #สมองพิการ #Iodine

   ไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายในทุกช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประชาชนควรบริโภคไอโอดีนไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร การขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของร่างกาย โรคขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันได้โดยการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีน ดังนี้

แหล่งที่มาของไอโอดีน

   - อาหารทะเล เช่น ปลาทะเล สาหร่ายทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา
   - ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น เกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน
   - ผัก เช่น ผักโขม ผักกาดเขียว บร็อคโคลี่
   - โยเกิร์ต
   - เมล็ดงา ถั่วเมล็ดแบน
   - ไข่
   - โยเกิร์ต หรือ นม
   - สตรอเบอรี่
   - น้ำมันตับปลา 

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคขาดสารไอโอดีน #ไอโอดีน #ไทรอยด์ฮอร์โมนขาดสมดุล #ร่างกายเสียสมดุล #โรคเอ๋อ #โรคคอพอก #ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ #เสี่ยงแท้ง #สมองพิการ #Iodine

ผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีน

1. ทารกในครรภ์
   - โรคเอ๋อ (โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในทารก)
   - ภาวะความพิการทางสมอง โดยเฉพาะทารกในครรภ์มารดา
   - สูญเสียการได้ยิน
   - มีความผิดปกติทางระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
2. ทารกแรกเกิดถึง 2 ปี
   - โรคคอพอก
   - ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
   - พัฒนาการสมองไม่สมบูรณ์
   - สูญเสียการได้ยิน
   - มีความผิดปกติทางระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
3. เด็กและวัยรุ่น 
   - โรคคอพอก
   - ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
   - ร่างกายแคระแกร็น
   - สติปัญญาพัฒนาช้า
4. ผู้ใหญ่ 
   - โรคคอพอก
   - ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
   - สตรีมีครรภ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการแท้งสูง
   - มีอาการง่วงซึมและเชื่องช้า
   - ผิวหนังแห้ง ทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้
   - ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
   - เสียงแหบ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคขาดสารไอโอดีน #ไอโอดีน #ไทรอยด์ฮอร์โมนขาดสมดุล #ร่างกายเสียสมดุล #โรคเอ๋อ #โรคคอพอก #ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ #เสี่ยงแท้ง #สมองพิการ #Iodine

   ไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อร่างกายในทุกช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประชาชนควรบริโภคไอโอดีนไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร การขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของร่างกาย โรคขาดสารไอโอดีนสามารถป้องกันได้โดยการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีน ดังนี้

แหล่งที่มาของไอโอดีน

   - อาหารทะเล เช่น ปลาทะเล สาหร่ายทะเล กุ้ง หอย ปู ปลา
   - ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน เช่น เกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน
   - ผัก เช่น ผักโขม ผักกาดเขียว บร็อคโคลี่
   - โยเกิร์ต
   - เมล็ดงา ถั่วเมล็ดแบน
   - ไข่
   - โยเกิร์ต หรือ นม
   - สตรอเบอรี่
   - น้ำมันตับปลา 

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคขาดสารไอโอดีน #ไอโอดีน #ไทรอยด์ฮอร์โมนขาดสมดุล #ร่างกายเสียสมดุล #โรคเอ๋อ #โรคคอพอก #ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ #เสี่ยงแท้ง #สมองพิการ #Iodine

ผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีน

1. ทารกในครรภ์
   - โรคเอ๋อ (โรคขาดไทรอยด์ฮอร์โมนในทารก)
   - ภาวะความพิการทางสมอง โดยเฉพาะทารกในครรภ์มารดา
   - สูญเสียการได้ยิน
   - มีความผิดปกติทางระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
2. ทารกแรกเกิดถึง 2 ปี
   - โรคคอพอก
   - ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
   - พัฒนาการสมองไม่สมบูรณ์
   - สูญเสียการได้ยิน
   - มีความผิดปกติทางระบบประสาทและการเคลื่อนไหว
3. เด็กและวัยรุ่น 
   - โรคคอพอก
   - ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
   - ร่างกายแคระแกร็น
   - สติปัญญาพัฒนาช้า
4. ผู้ใหญ่ 
   - โรคคอพอก
   - ไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ
   - สตรีมีครรภ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการแท้งสูง
   - มีอาการง่วงซึมและเชื่องช้า
   - ผิวหนังแห้ง ทนความหนาวเย็นไม่ค่อยได้
   - ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
   - เสียงแหบ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง