เคล็ดลับ แก้อาการบาดเจ็บ จากการออกกำลังกายด้วย R.I.C.E

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #แก้อาการบาดเจ็บ #การออกกำลังกาย #อาการบาดเจ็บ #ออกกำลังกายไม่ถูกวิธี #ปฐมพยาบาล #RICE #หยุดเล่นกีฬา #ประคบน้ำแข็ง #พันกระชับส่วนที่บาดเจ็บ #ยกขาสูง

การบาดเจ็บทางการกีฬาเกิดขึ้นได้หลายแบบ หากออกกำลังกายไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เล่นก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ หากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นความรุนแรงไม่มากนักการดูแลตนเองเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่ทุกคนควรรู้

การดูแลตนเองเมื่อได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาจะได้ผลดีต้องกระทำอย่างถูกวิธีและถูกเวลา โดยขึ้นกับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เช่น เวลาเล่นกีฬาแล้วเกิดการบาดเจ็บ (เส้นเลือดของส่วนที่ได้รับบาดเจ็บมีการฉีกขาด เลือดออกมาตรงตำแหน่งนั้น) เราสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ง่ายๆ

จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ RICE คือ “R” หมายถึง Rest “I” หมายถึง Ice “C” หมายถึง Compression และ “E” หมายถึง Elevation

 

R = Rest (พัก) คือ เมื่อมีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ส่วนใด ให้พักส่วนนั้นทันที คือ หยุดเล่นกีฬา ไม่ฝืนเล่นต่อ

 

 

I = Ice (น้ำแข็ง) คือ ใช้น้ำแข็งประคบส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ ความเย็นจะช่วยลดอาการบวมและความ  การประคบน้ำแข็งควรทำทันทีหลังเกิดอาการบาดเจ็บ ให้ทำครั้งละ 10-30 นาที* วันละ 2-3 ครั้ง ภายใน 48 ชม.

 

 

C = Compression (รัด) คือ การพันกระชับส่วนที่บาดเจ็บนั้นไว้ไม่ให้บวมเพิ่มมากขึ้นคือการพันด้วยผ้ายืดให้พอดีไม่รัดแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้ส่วนปลายจากที่พันไว้บวม  โดยพันผ้ายืดจากส่วนปลายขึ้นมาหาส่วนต้น ให้รู้สึกว่าผ้ายืดรัดบริเวณส่วนปลายมากกว่าส่วนต้น ถ้าพันแล้วมีอาการไม่ดีขึ้นให้เอาผ้าพันออกและไปพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

 

 

E = Elevation (ยก) คือ ยกส่วนนั้นสูงกว่าระดับหัวใจ เช่น ยกขาสูง เพื่อให้เลือดไหลลงได้สะดวก เป็นการช่วยลดอาการบวม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

#ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #แก้อาการบาดเจ็บ #การออกกำลังกาย #อาการบาดเจ็บ #ออกกำลังกายไม่ถูกวิธี #ปฐมพยาบาล #RICE #หยุดเล่นกีฬา #ประคบน้ำแข็ง #พันกระชับส่วนที่บาดเจ็บ #ยกขาสูง

การบาดเจ็บทางการกีฬาเกิดขึ้นได้หลายแบบ หากออกกำลังกายไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เล่นก็อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ หากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นความรุนแรงไม่มากนักการดูแลตนเองเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่ทุกคนควรรู้

การดูแลตนเองเมื่อได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาจะได้ผลดีต้องกระทำอย่างถูกวิธีและถูกเวลา โดยขึ้นกับการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง เช่น เวลาเล่นกีฬาแล้วเกิดการบาดเจ็บ (เส้นเลือดของส่วนที่ได้รับบาดเจ็บมีการฉีกขาด เลือดออกมาตรงตำแหน่งนั้น) เราสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ง่ายๆ

จากตัวอักษรภาษาอังกฤษ RICE คือ “R” หมายถึง Rest “I” หมายถึง Ice “C” หมายถึง Compression และ “E” หมายถึง Elevation

 

R = Rest (พัก) คือ เมื่อมีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ส่วนใด ให้พักส่วนนั้นทันที คือ หยุดเล่นกีฬา ไม่ฝืนเล่นต่อ

 

 

I = Ice (น้ำแข็ง) คือ ใช้น้ำแข็งประคบส่วนที่ได้รับบาดเจ็บ ความเย็นจะช่วยลดอาการบวมและความ  การประคบน้ำแข็งควรทำทันทีหลังเกิดอาการบาดเจ็บ ให้ทำครั้งละ 10-30 นาที* วันละ 2-3 ครั้ง ภายใน 48 ชม.

 

 

C = Compression (รัด) คือ การพันกระชับส่วนที่บาดเจ็บนั้นไว้ไม่ให้บวมเพิ่มมากขึ้นคือการพันด้วยผ้ายืดให้พอดีไม่รัดแน่นจนเกินไป เพราะจะทำให้ส่วนปลายจากที่พันไว้บวม  โดยพันผ้ายืดจากส่วนปลายขึ้นมาหาส่วนต้น ให้รู้สึกว่าผ้ายืดรัดบริเวณส่วนปลายมากกว่าส่วนต้น ถ้าพันแล้วมีอาการไม่ดีขึ้นให้เอาผ้าพันออกและไปพบแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

 

 

E = Elevation (ยก) คือ ยกส่วนนั้นสูงกว่าระดับหัวใจ เช่น ยกขาสูง เพื่อให้เลือดไหลลงได้สะดวก เป็นการช่วยลดอาการบวม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง